2 juli Ė 17.00 Ė Dír kwam vandaege een mailtien van Freerk Mulder uut Peize naor anleiding van et dagboekstokkien van gister. Hiíj mailde me dat de inrichting van Fogelsangh State in Veenklooster ofkomstig is van de Grunninger femilie Van Iddekinge. Doe et betreffende echtpeer Van Iddekinge indertied zonder kiender wegraekte, ston in heur testement dat heur inboedel naor een Grunninger borg toe mos. Mar omdat dír nargens plak was en dír wel ruumte veur al dat moois in Veenklooster was, is et spul zodoende op Fogelsangh State terechtekommen. Et is daor in ieder geval goed terechtekommen! Wiíj hebben zaoterdag temeensen van al dat mooie goed geneuten!
  De beide rooie poesies van de buren hebben een speulkammeraotien kregen. Dír is now ok een donker poesien, dat ofkomstig is van de kezeboerderiíje in Berkoop. Een slim ondernemend dinkien, want ik kreeg de overburen gistermiddag an de deure. Die vertelden dat biíj heur een donker poesien anlopen was. Et lag intied al heerlik biíj heur op íe baank te slaopen. Aík ok wus waor dat kattien wegkwam. Now, dat wus ik dus wel. Dat et kleine, ondernemende ding is now weer te plak. Mit de beide rooie poesies bin ík al slim bevrund. Ik kieke elke dag even biíj heur. De buren bin overdag niet thuus en dan zit ik daor een schoffien op een oolde stoel aachter heur huus mit de katties op íe schoot. En ik neme lekkere stokkies keze en (lever)wost veur heur mit. Dat lussen poesies slimme graeg, dat ze vienen me een hiele aorige buurman. Ze sprongen laestdaegs ok al op een aovend biíj miíj in de tuun in et kattekruud omme. Dat rokt zo lekker en die locht is onweerstaonber veur poezen. En doe ze aachter ít huus weren en ik de aachterdeure losdee, kwammen ze op me of en steuven zo biíj me langes et huus in. Dit komt wel goed!

1 juli Ė 17.00 Ė Naodawwe gistermiddag biíj miíj thuus eten hadden, hewwe veerder een prachtige dag had. En wat was et mooi weer! Stokken mooier as vandaege! We bin eerst naor Fogelsangh State in Veenklooster west. Wat een prachtig laandgoed! Et laandhuus is inricht mit prachtige meubels en kaasten vol posselein! In de kelder staot nog een weckflesse mit grune boonties uut 1962. Zol daor nog smaek an zitten? Wat is et spietig dat dír mar zo weinig meensken langeskommen om et huus te bekieken. Gister kwammen dír achttien meensken en dat was een protte. Vaeke kommen dír niet meer as vufe op een dagÖ Schaande! Gao hier es henne, volk! Bekiek al dit moois es. De intree is mar vuuf euro. EnÖ et is in wezen gien museum. Et is et pattekeliere eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten. Ziíj en heur man, Freddy graaf de Marchant et díAssembourg, wonen daor in de weekaenden. Deur de weke wonen ze op Harinxma State in Beetsterzwaog. Nao Veenklooster hewwe een ure in Esonstad keken. Ik was dír al meerdere keren west. Jelle en ik hebben dír een jaor of wat leden een dag of wat in een husien zeten. Mar veur Fettje was alles niíj. We hebben daor heerlik op een terrassien zeten. En doe hewwe gisteraovend in resteraant De Dream pal an de Dokkumer Ee in Dokkumer Niíje Zielen geneuten van een veurtreffelik maol waarm eten. Hier bin stokken van de Friese speulfilm De Dream opneumen. Vandaor de naeme. En doe was die prachtdag al weer veurbiíj. Om tien ure wawwe weer in Niíjhooltpae. Hieronder een foto van gistermiddag: Et prachtige Fogelsangh State in Veenklooster.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede