8 jannewaori Ė 17.20 Ė De beide katten kieken nog altied stomverbaosd toe aík in de auto op een knoppien drokke en dat de geragedeure dan zomar eupen- en dichtegaot. Ze snappen niet hoe zoks kan en ik snap et aenlik ok niet!
  Vandemiddag heík verhaelen verteld in et dŲrpshuus an de vaort in Donkerbroek veur de leden van de anbo. Et was een genoeglike middag. Ik was eerder al twie keer biíj dezelde groep west te vertellen en ik hoeve dír nooit weer henne. Dír is vandemiddag vergeerderd over et opheffen van de anbo in Donkerbroek. Misschien dat ze nog biíj een aander dŲrp kunnenÖ Dír zit nog iene in et bestuur, meer bestuursleden bin niet te kriegen, leden kommen dír niet meer biíjÖ Et gaot daor zoas et overal gaot. De saemenleving veraandert in rap tempo en echt fleurig wor ik niet van al die veraanderings. Ik bin as vertelder an et uutsulen biíj al die verienings langes die et niet meer in de bienen holen kunnen. Ik hebbe de bluuitied mitmaekt en now maek ik de oftaekeling mit. Hieronder een foto van vandemiddag: de vaort in Donkerbroek.


7 jannewaori Ė 16.40 Ė Vandaege heík wat an ít opredden west nao de dag van gister een een hiele grote ofwas daon. Daank nog veur alle kaorten en mailties! Netuurlik heík vandaege ok verhaelen rippeteerd veur de drie optredens van disse weke. Ik zal naor Donkerbroek, Ooldeboorn en Assen. Pieter nam gister een artikel uut de Volkskraante veur me mit over autobiografische romans: Zonder verbeelding zijn we nergens. Omdat mien volgende roman Een vrouw van ivoor krek as Een brogge van glas uut 2006, ok weer hiel autobiografisch is. De leeskemmissie komt op 30 jannewaori biíj mekaander en het grif een protte vraogen. Ají zo eerlik binnen as schriever kují dan ok makkelik beschaedigd en bezeerd wodden deur aanderen? Dan kan vanzels... Hoe eerlik kan en wil een schriever wezen? Sommigen vienen et uut jeloersighied al wel mooi om te kwetsen en te bezeren. Ik maeke me gien illusies. Zo hoge heík et meensdom now ok weer niet zitten. Mar zoks zegt altied meer over dat soort volk as over miíj. Et wodt grif een interessaante diskussie op 30 jannewaori. Ik zal wel zien en heuren wat de leeskemmissie vint en adviseert. Moet dit boek dír wel kommen of niet? En now zaík aanst naor de niíjjaorsreceptie in et gemientehuus in Wolvege. Ik hebbe een uutneudiging kregen en gao dír alle jaoren even henne. Ik hope dat ze dír lekkere bitterballen hebben!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede