14 jannewaori 17.00 Een schoffien leden zette Jan de webmaster zomar een stokkien over een fanmiddag op mien webstee zonder dak daor wat van wus. Now ja, hij hadde wel es vaeker over een fanmiddag tunteld, mar ik hadde dr nooit echt op reageerd, want ik vun et overdreven. Een fanmiddag! Veur mij! Kom now toch! Wie zol daor now toch belang bij hebben? Ik zag et beslist niet zitten. Mar goed, dat stokkien ston dr op en doe kwammen dr zomar 22 anmeldings. Ik hebbe dus bliekber fans Niet zovule as Nick en Simon vanzels, mar die bin ok mit n beidend en ik moet et allemaole allienig bevrotten. En now is die fanmiddag dus op zaoterdag 15 feberwaori in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dr zullen grif meensken ofvalen, dat is altied zo. Mar as dr meensken binnen die hier nog bij wezen willen, dan kun die heur asnog opgeven. Ik wete nog niet percies wat dr daon wodden zal, mar ik zal zeker uut en over eigen wark vertellen. En ik kan me ok veurstellen dat meensken van alles te vraogen hebben. Daor zak dan antwoord op geven. Of niet Dat hangt van de vraogen of! Et liekt me ok aorig om mit mekeer op petret te kommen. En veerder moen we et verloop van de middag nog even bepraoten. Hebben jim ok zin om te kommen? Geef jim op fanmiddag@johan-veenstra.nl en wees welkom! Jim hoeven allienig een peer centen te betaelen veur et drinken. Ik traktere op wat lekkers dr bij! Veur fans moej wat over hebben!

13 jannewaori 17.20 Ik hebbe et boek Theun de Vries. Een schrijversleven. 1907-1945 van Jan van Galen lezen. Een dikke pille van 644 bladzieden. En dit was dus nog mar de helte van de biografie tot krek nao de oorlog. Dr komt dus nog een diel mak annemen. Et boek is drie jaor leden uutkommen en zolange bin k dr ok in an t lezen west. Ik vun et nogal drege en slim uutgebreid. Dan verslapte mien andacht wel es en leut ik et soms maonden liggen. Vleden jaor kwam dr nog een biografie over Theun de Vries uut: Revolte is leven van Jos Perry. Dat boek van 394 bladzieden hek wel in iene goeze uutlezen. Die meniere van schrieven lag me beter. Mar doe k dat uut hadde wok me toch niet kennen laoten en hek die eerste biografie van Jan van Galen toch ok mar uutlezen. Ik blieve me dr over verwonderen dat Theun de Vries zolange vaastehul an de leer van de CPN en Stalin en et daeleslaon van de Hongaarse Opstaand in 1956 ok nog half en half goedpraotte. Onbegriepelik! Hij brak laeter wel mit de CPN, mar et verstaand hadde toch werachtig wel wat eerder deurbreken mocht. Op e foto hieronder bin manluden mit waopens en de Hongaarse vlagge op een trekker onderweg om heur an te sluten bij de opstaandelingen.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede