20 jannewaori – 17.00 – Ik hebbe me eregister in Museum Dr8888 een prachtig boek anschaft: Sierd Geertsma. Van Gogh van Friesland. Geertsma (1896-1985) woonde in Appelsche en is ien van de bekendste Stellingwarver schilders. Dit boek heurde bi’j een tentoonstelling over zien wark en dat van Ids Wiersma die van november 2012 tot meert 2013 in et Drachtster Museum hullen wodden. Daor bin’ k mit mien stomme kop doe niet henne west. Mar now he’k dat prachtige boek in ieder geval wel. De Stellingwarver Schrieversronte het in 1982 een kelender mit wark van Sierd Geertsma uutgeven. Ik vien veural verschillende van zien laandschoppen hiel mooi. Ik hebbe et boek gister lezen en langdurig he’k alle ofbeeldings bekeken. Eins is et jammer dat een protte van zien wark in Drachten terechtekommen is, et hadde eins in de Stellingwarven blieven moeten. Krek as et wark van aandere goeie Stellingwarver schilders: Johannes Mulders, Dirk Kerst Koopmans, Jan Abraham Bakker, Rinny Siemonsma… Wat zol et mooi wezen awwe hier zels een museum hadden mit wark van al die Stellingwarver schilders. Mar dat zal nooit zoveer kommen… Dan toch mar goed dat een protte wark van Sierd Geertsma in ieder geval in Drachten goed beweerd wodt. Hieronder Wolken, een eulievarfschilderi’je op doek van Sierd Geertsma.


19 jannewaori – 17.00 – Gistermiddag he’k de tentoonstelling Palet van het Interbellum bekeken in Museum Dr8888. Nederlaanse keunst uut de jaoren 1914-1945. Een mooie tentoonstelling! In Drachten hangt wark van beroemde keunsteners: Paul Citroen, Theo van Doesburg, Constant Permeke, Jan Sluijters, Charley Toorop en een boel aanderen. Prachtig vun ik Gronings landschap van Johan Dijkstra, ien van de schilders van de Grunninger keunstenersgroep De Ploeg en Sardinevisssers van Mommie Schwarz. Zi’j wodde in de oorlog in Auschwitz deur de nazi’s vermoord. In de filmzael dri’jde een film over filmmaeker Joris Ivens. Et is de muuite weerd en kiek even in Drachten! De tentoonstelling is nog tot 9 meert. Doe ’k weeromme naor de auto leup, zag ik op et grote parkeerterrein een dustige gaanze bi’j een poeltien waeter staon te drinken.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede