29 jannewaori – 17.00 – Een man van ien van de poletieke perti’jen het me vandaege tillefonisch vraogd a’k tegen een vergoeding een radioreklame veur heur in et Stellingwarfs inspreken wil. Dit in verbaand mit de verkiezings veur de gemienteraoden in meert. In et verleden het een aandere poletieke perti’j me ok al es vraogd wat veur heur te doen. Doe he’k nee zegd en now he’k ok weer nee zegd. Zoks doe ’k beslist niet. Ik stemme altied en mit overtuging, mar gieniene perti’j krigt mien bekende stemme.
  Vleden weke he’k mar liefst drie verhaelen in klad schreven veur een ni’je verhaelebundel. As die temeensen ooit nog komt… Ik laote de boel now eerst liggen en kieke d’r in de loop van et jaor wel es weer naor omme. A’k et dan nog aorig vien, wark ik et wel veerder uut en stop ik et in de komputer.
  Ankem weke beginnen de optredens weer. Ik zal dan veur de zesde keer naor de Anbo in Jubbege en wete eins niet meer wa’k daor vertellen moet. Et wo’n dus veur een pat verhaelen die ’k daor nooit eerder verteld hebbe, mar ik gao ok wel es wat vertellen wa’k daor lange jaoren leden ok al es daon hebbe. Ik bin begonnen en rippeteer alle verhaelen en in et biezunder een Lamert en Lutske-verhael da’k misschien wel in tien jaor niet verteld hebbe. De tekst huust nog wel argens in mien heufd, mar et kost wel wat extra muuite om et weer naor boven et haelen. Dat verhael moe’k eins meerdere keren daegs rippeteren.

28 jannewaori – 17.00 – Vandemorgen he’k mien klokkemaeker uut Steggerde op vesite had en die het een klokkien en twie gelozies weer an de praot kregen. Ik hebbe ok een sleuteltien van him kregen om een gelozie uut omstreeks 1880 opwienen te kunnen. Now lopt alles hier in huus weer as een liere en bin ’k hielemaole bi’j de tied!
  Een hiel groepien vri’jwilligers helpt bi’jtieden om et archief van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop op odder te kriegen. Fettje is mit et fotoarchief an de gang. Hadden ze indertied mar zo goochem west en zet aachterop ’e foto’s wat en waor et is en wie d’r op staon. Dan hadde ze d’r now niet zoe’n huud vol wark an had. Want vien et now allegeer nog mar es uut! Ik kreeg ok een fluttien foto’s van heur om te bekieken. En de vraoge was vanzels as ik wete wat et allegeer veurstelt. En… ik wete et veur een pat. Een hiele serie foto’s is van et Boekefeest op 28 september 1984 in De Tille in Buil. Op die aovend kwam mien twiede roman Naachs goelen de honnen uut mit nog een stokmennig aandere boeken en de Jan Abraham Bakker-kelender. Dat is van ’t jaor dus al dattig jaor leden. Doe ’k et manuskript van Naachs goelen de honnen indertied an mien moeder lezen leut, zee ze dat et heur ommeraek zeer daon hadde. Et was hier en daor nogal slim autobiografisch… Mar ik hebbe et boek wel an heur opdreugen en dat laot ik heur op ’e foto hieronder zien. Van links naor rechts: Haarm zien moeder, Iebeltsje, et kammeraodske van mien moeder, daor aachter Antje Koopmans-Heida, een kammeraodske van vroeger van mien moeder, dan ikke mit mien moeder en dan overbuurman Wube Smit. Ik bin de ienigste die d’r nog van over is…


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede