31 jannewaori Ė 19.00 Ė Van webmaster Jan vernam ik dat dír heur now al 43 meensken/dagboekelezers opgeven hebben veur de Johan Veenstra-fanmiddag op 15 feberwaori in Berkoop. Allemachtig nog an toe! Daík dat op mien oolde dag nog beleven mag!
  De meensken van de leeskemmissie weren gister dikke tevreden over mien niíje roman. Dat wus ik vanzels van teveuren ok al welÖ Ik hebbe wel een hiele riegel op- en anmarkings kregen waor aík eventueel wat mit doen kan en mag. En dat zaík zeker doen, want et bin goeie tips, die et boek allienig mar beter maeken. Ik zal dír dus de kommende tied weer mit an de gang. Et is gien grote put wark, ik hoeve niet barre vule te veraanderen. Et is gewoon hier en daor een zinnegien of een stokkien tekst toevoegen of weghaelen. En ik moet vanzels ok wel wat fouten verbeteren die ík maekt hebbe mit et uuttypen van de tekst. Ik bin bliede mit alle opmarkings! We hebben et ok over titel en omslag had. De warktitel Een vrouw van ivoor maekt een goeie kaans om ok de echte titel te wodden. Op et omslag komt vermoedelik een foto uut/van Ivoorkust, daor een pat van et boek speult. De roman is trouwens veur een pat ok een vervolg op Een brogge van glas. Et was dus een fleurige biíjienkomst en we hebben laeter mit mekeer heerlik eten in resteraant Hof van Oldeberkoop. Van half zeuven tot half tiene hewwe daor zeten.
  Vandemiddag bin ík op vesite west biíj Saakje op íe Harkema. Now Wiemer dír niet meer is, zit die daor ok mar allienig en dat vaalt altied niet mit. Ik hebbe biíj Saakje zokrek eten had, dat daor hoef ik now zels niet meer veur te zorgen. Hieronder een foto van vandemiddag: de karke van De Harkema.


30 jannewaori Ė 16.00 Ė Zodaolik krieík volk over de heerd. De leden van de leeskemmissie kommen hier zo op vesite en dan gaon ze verslag uutbrengen nao et lezen van mien niíje roman. Wat vunnen ze dír van? Hebben ze op- en anmarkings? Wat zol aanders en beter kunnen en moeten? Ik hebbe et hiele boek lessend al mit Ingmar deurneumen en alderhaande dingen op zien advies veraanderd. Zien oordiel gao ík nooit zomar an veurbiíj en dat doe ík ok niet mit et oordiel van de meensken, die hier zo in huus kommen. Dat ik zal de kommende tied grif nog dinkies an et boek veraanderen gaon. Ik stao altied eupen veur opbouwende kritiek, mar die moet dan wel van meensken kommen daor aík vertrouwen in hebbe. Daor aík van viene dat die dír verstaand van hebben en miíj anvulen kunnen. Dír bin zat meensken daor aík wat zoks anbelangt gien vertrouwen in hebbe. We drinken dír aanst een borrel biíj. Op íe keukentaofel staon flessen mit beerenburg, rooie wien, port en koffielikeur klaor. En dír bin lekkere happies. Et is de bedoeling dawwe nao et bepraoten van et boek uut eten gaon in resteraant Hof van Oldeberkoop inÖ Berkoop. MarÖ moch et oordiel van mien leeskemmissie min veur me uutpakken, dan zeg ik de risservering of! Ik gao vanzels gien geld uutgeven an volk dat mien schrieveriíje de grond inboort!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede