10 feberwaori 18.30 Doe Anke vandemorgen et pattien opfietsen kwam, pakte Boris krek een moes tussen de polleboel in de tuun. De moes piepte dat zowat dee, mar een laffe moord kon niet meer veurkommen wodden.
  Vandemiddag hek verhaelen verteld in zorgcentrum De Lijte in Ureterp. Ik was daor in et verleden wel es vaeker west te vertellen. Et gong goed en et was een genoeglike middag. Een vrouw zee tegen me dak dr nog zo jong uutzag. Ze hadde me jaoren en jaoren leden ok al es heurd en docht dat dr now een oolde man kommen zol te vertellen. Mar dat vul dus slim mit. Dr kwam een veerdige kerel deur de deure. In dezelde zael daor ik vertellen mos, weren ok biljatters doende. Ik hebbe vraogen laoten as die daor tiedens mien optreden mit stoppen wollen. Ik moet dat getiktak niet hebben onder et vertellen. Dat leidet te vule of. Ze zullen me wel arogaant vunnen hebben, mar ze stopten wel. Ik wil mien wark gewoon goed doen kunnen. Sven Kramer is alles ok niet goed, waoromme zol et mij dan allegeer mar wel goed wezen moeten!
  Doe k thuuskwam hek drekt de tillevisie anzet en de zenuwen gieren me nog deur et lief. Mar we hebben weer goold, zulver en broons! Fantastisch! Hieronder de Olympisch kampioen 500 meter hadrieden Michel Mulder.


9 feberwaori 17.00 Vandaege hek de drokproeven naokeken van et infermaosiecahier, dat bij de grafiekmappe 200 jaor Keuninkriek heurt. Ik hebbe gien fouten meer vienen kund en hope mar dat die dr ok niet meer inzitten. Vandeweke wodt de boel drokt bij de Keuninklike Van Gorcum in Assen. Vormgever Sijtze Veldema het dr wat prachtigs van maekt. Dr won 100 van die mappen maekt en dr kommen 90 veur de verkope beschikber. In elke mappe kommen acht prenten van de keunings/keuninginnen, die oons in die 200 jaor regeerd hebben. Plus et infermaosiecahier. Flink meer as de helte is bij veurintekening al verkocht. Verschillende meensken hebben tegen Pieter zegd dat ze zestig euro veur een keunst-/grafiekmappe mit acht deur de keunsteners signeerde prenten zo goedkoop vienen. Daor hebben die meensken geliek an, ze kun et spul laeter grif veur meer centen deurverkopen as ze dat willen zollen Mar Pieter en ik hoeven dr niks an te verdienen. Wij zorgen dr gewoon veur dat dr mooie keunst komt, die de meensken veur een meer as schoppelik priesien anschaffen kunnen.
  Vandaege al weer goold in Sotsji. Prachtig! Ireen is een kanjer! Ik hebbe et allemaole volgd op e tillevisie. We zullen die aekelike diktater van een Poetin wel es even zien laoten waor een laand, daor de homorechten wl goed regeld binnen, toe in staot is! En zo is dat!


Naor de volgende bladzijde - Naor de veurige bladziede