12 feberwaori Ė 17.00 Ė Gisteraovend heík in oons mfc naor een anbo-aovend west. Ex-textielkoopman Wietse van Houten uut Ielst was dír. Hiíj hadde et over ondergoed van ongeveer 1850 tot vandaege-de-dag en hadde twie grote koffers vol biíj him. We kregen van alles te zien: direktoires, kesjetten, kammezoolties, flapbroeken, liefies, lange jeger-onderbroeken, step-ins, pikkeverschrikkers en poesnetnietzie-slippiesÖ Et was een kostelike en biíjtieden pikante aovend!
  Vandemorgen waík biíj Tresoar in Liwwadden. Ze willen daor allegeer niíje schrieverspetretten maeken laoten. Dat ik bin daor dus op petret kommen! Ik hebbe zegd daík dír mooier op wil as daík in warkelikhied bin. Ze hebben drekt zegd dat dat niet kon. Spietig! Ik daenke dat de fotograaf me wel haost honderd keer op petret zet het. Now ja, dír zal toch zeker wel iene biíj wezen daor aík een betien kreers op stao.
  En doe heík vandemiddag een heerlike kruudkoeke bakt en ik bin vanzels weer veur de tillevisie zitten gaon om naor et hadrieden te kieken. Aanders kiek ik haost nooit naor sport, mar de Olympische Speulen vien ík altied hiel mooi om naor te kieken. En de goldrush blift mar deurgaon! Vandaege goold en broons! Wat een prachtige overwinning op íe 1000 meter van Stefan Groothuis! Ik zat op et puntien van de stoel! En broons veur Michel Mulder, de winner van de 500 meter. Et is biesterbaorlik! Hieronder Olympisch kampioen Stefan Groothuis.


11 feberwaori Ė 17.30 Ė In de tuun liekt et zuver al wat veurjaorsachtig. De sniíjklokkies en de toverneutepolle bluuien dat zowat dot!
  Lucy Kromhout van Omroep Friesland-radio belde vandemiddag. Ze hadden daor in Liwwadden locht kregen van de Johan Veenstra Fanmiddag, de kommende zaoterdag in Berkoop. Hoe kan dat? Et het in gien kraante staon. Allienig mar op mien webstee. Dír kommen die middag allegeer fans/dagboekelezersÖ Now ja, Douwe Heeringa zal me dír zaoterdagmorgen dus op íe radio over interviewen. Mien hemel nog al toe okÖ Waor biwwe an begonnenÖ
  Op 3 december ston dír een kollum van me in de Liwwadder Kraante waor aík in schreef dají leven moeten asof dír nooit een aende an et leven komt. Ik kenne meensken van mien leeftied die now al van alles op beginnen te rumen. Dan hebben de kiender daor laeter gien drokte meer mit. Dat is oe zo verkeerd, want dan maek ie je al klaor veur de dood. Ie moeín gewoon nog mit een niíje hobby uut aende zetten! Vleden weke kwam dír, veurofgaonde an een optreden in Jubbege, een vrouw biíj me die me vertelde dat ze die kollum lezen hadde en drekt stopt was mit et oprumen. Now, zo maík et heuren! Ik hebbe werachtig as kollumnist nog invloed ok! Biíj praktisch alle optredens kommen dír trouwens wel meensken naor me toe die zeggen dat ze die stokkies in de kraante altied lezen. Mooi! Dan doe ík dat dus niet veur niks!
  Et was geweldig dat Margot Boer vandemiddag broons op íe 500 meter wun en et was prachtig om te zien hoe bliede ze daor mit was! Hieronder Margot Boer (links) nao et haelen van de broonzen medallie. Rechts heur treenster Marianne Timmer.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede