14 feberwaori 17.00 Vandaege staot dr een stok in de Liwwadder Kraante over mannen die van poezen holen. De konklusie is dat zokke kerels heur gevuul zien durven te laoten. Ik kenne ok manluden die niet van poezen holen. Onbegriepelik, mar toch Durven die heur gevuul niet zien te laoten? Daor zollen zokke manluden es goed over naodaenken moeten!
  Ik hebbe de laeste tied alle op- en anmarkings van de leeskemmissie, die mien nije roman lezen het, verwarkt. Gister hek de boel op e post daon naor Feike in Belgi. Die het me ommeraek hulpen mit de Afrikaanse stokken in et boek, mar now moet hij et hiele boek mar es een keer lezen. As dr nog dinkies veraanderd wodden moeten, heur ik dat graeg van him. Nao Feike gaot et manuskript naor mien schoonzuster in Goes. En dan kan et uuteindelik indiend wodden bij de uutgever.
  Vandemiddag hek bosschoppen daon en bin k in Wolvege bij Jan zien moeder op vesite west. Dr was vandemiddag gien hadrieden op e tillevisie, dat ik kon wel even vot. Dat wodt me morgen ok wat! Dan is mien fanmiddag en is dr ok hadrieden Ik gao naor de fans! Vandaege dus gien medallies, mar dit stokkien kleurt, zoas de hiele weke al, toch oranje. Et is spietig dat ze nao vuuf daegen al weer naor huus mossen, ze weren grif liever in Sotsji bleven. Michel Mulder, de winner van goold op e 500 meter en broons op e 1000 meter, nuumde Willem-Alexander en Mxima in een interview in de kraante et meerst coolste keuningspeer daj je mar indaenken kunnen. Hij het groot geliek!


13 feberwaori 17.20 Vandemorgen hek in Berkoop bij de Stellingwarver Schrieversronte even mit Sietske overlegd over zaoterdagmiddag as de fanmiddag hullen wodt. Ik hebbe koeken besteld bij de bakker en zal nog wat frisdraank inslaon. De koffie/thee wodt deur de Schrieversronte betaeld!
  Vanaovend mak verhaelen vertellen veur een groep oolderen in Ooldemark. Daor bin k ok al wel een peer keer eerder west, mar ik hebbe nog wat verhaelen bij mekeer scharreld die k daor niet eerder verteld hebbe. Et wodt grif een mooie aovend!
  Vandaege al weer twie medallies in Sotsji! Ireen Wst zulver en Margot Boer broons op e 1000 meter! De Chinese Zhang hul oons vandaege van et goold of, mar et betekent wel dawwe now al twaelf medallies wunnen hebben! En et is nog lange niet oflopen! Hieronder Ireen Wst nao de 1000 meter.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede