26 feberwaori – 17.00 – Ik bin de laeste daegen drok mit de schrieveri’je doende west. Ik hebbe nog een kollum over de Olympische Winterspeulen schreven. Over al dat volk dat jeloers op al oonze medallies is. En… ofgeunstige meensken kun geveerlik wezen. Daor moej’ veur uutkieken! We moe’n dus op oonze tellen passen! De drie verhaelen die ’k in jannewaori in klad schreven hebbe, he’k de laeste daegen nog es goed naokeken, ik hebbe hier en daor wat veraanderd en verbeterd, en hebbe ze doe netties uuttikt en in de komputer opsleugen. Omdat me laestdaegs een meer as wonderbaorlike gebeurtenis verteld wodde, he’k dat ok as verhael verwarkt. Ik hebbe et gisteraovend in klad schreven en vandaege drekt ok mar veerder uutwarkt. Et echte leven is altied wonderbaorliker as dat een schriever et verzinnen kan. Misschien dat die verhaelen ooit es in een ni’je verhaelebundel kommen. De tied zal et leren! En now gao ’k mit de verkolen huud de diek uut en wat eten bi’j Fokje.

25 feberwaori – 17.40 – In Wiekcentrum De As in Et Vene moch ik vandemiddag tegere mit de Friese zanger Bennie Huisman optreden veur de leden van de Anbo. Dat hewwe in et verleden al es een peer keer eerder daon. Bennie is et pergramme veur et schoft begonnen en het et pergramme nao et schoft ofsleuten. Ik zat daor mit mien verhaelen vlak veur en nao et schoft tussenin. Et was een slim genoeglike middag!
  En dan kleurt dit dagboekstokkien nog ien keer oranje. Veur et ofwennen. Alle Olympische medalliewinners bin an et aende van de middag op peleis Noordaende in Den Haag op vesite west bi’j keuning Willem-Alexander en keuninginne Máxima. Ze bin mit mekeer op et bordes, an de aachterkaant van et peleis, op petret kommen.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede