28 feberwaori Ė 17.00 Ė An et begin van de middag bin ík even naor Drachten west. Op internet heík wat aorigs veur mien verzaemelings anschaft en dat heík dus drekt ok mar biíj een vrouw ophaeld. Op íe Gediek kwam ik biíj de C1000 langes, dat daor heík mitien bosschoppen daon. Maendag heík in Liwwadden biíj de Makro en de Aldi west. Dat doe ík wel vaeker. Aík onderwegens op mien reizen argens biíj een supermark langeskomme doe ík daor gauw bosschoppen. Dan hoef ik dus niet appat naor Wolvege toe en diel ik mien tied doelmaotig in!
  De kommende maendag levert de Keuninklike Van Gelder de mappen en infermaosiecahiers of die biíj et grafiekprojekt 200 jaor Keuninkriek heuren. Pieter en ik gaon ankem weke een keer de acht deur de keunsteners signeerde prenten en et cahier in de mappen stoppen. En danÖ is alles klaor. Et eerste exemplaor wodt op 12 meert overhaandigd anÖ Dat blift nog even geheim. Daornao kriegen de veurintekeners dit moois toestuurd!

27 feberwaori Ė 17.40 Ė Vandemiddag bin ík even naor Sneek west veur Gerda heur verjaordag. Ik jaege de meensken tegenwoordig niet op kosten, meer as een peer koppies thee en een maelkoekien kun ze niet an me kwiet. Ik moet zien daík de huud weer wat in odder kriege. En omdaík dikke verkolen bin, bin ík ok niet al te lange bleven. Wat toch allemaole een gesodemieter!
  Ik hebbe op internet een mooi vellegien postzegels op íe kop tikt. Et bin postzegels uut BraziliŽ die naor anleiding van de anwezighied van de Nederlaanders in dat laand uutgeven binnen. Een pat van BraziliŽ was vroeger een Nederlaanse klonie. Johan Maurits graaf van Nassau-Siegen (1604-1679) was gouverneur-generaol van Nederlaans-BraziliŽ (1636-1644). Hiíj wodde ok wel De Braziliaan nuumd en leut et Mauritshuus in Den Haag bouwen. Doe hiíj uut BraziliŽ weerommekwam gong hiíj daor wonen. In 1644 kwam hiíj in dienst van de Staoten-Generaol. In oonze omkrieten vocht hiíj mit zien soldaoten tegen de Bisschop van MŁnster. Linksboven op et vellegien is een postzegel mit et petret van Johan Maurits dír op. Willem van Oranje was trouwens een ooldomke van him.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede