4 meert Ė 17.20 Ė Et is een drokke dagÖ Vandemorgen heík de belastingpepieren van mezels en de JVS naor de boekhoolder in Wolvege brocht. Die mag him dír veerder mit redden! Ik bin bliede dat ik dír veerder niet mit omme hoeve te griemen. Vandemiddag bin ík naor Pieter in Oosterwoolde west en hewwe tegere de mappen 200 jaor Keuninkriek vuld mit de acht deur de keunsteners signeerde prenten en et infermaosiecahier. Ik hadde niet daenken kund dat et zo prachtig wodden zol! Dit is echt uniek! We hebben ok al een flut in kevotten stopt, dat de veurintekeners kriegen dat moois vandeweke al in huus! Morgen over een weke is de overhaandiging van et eerste exemplaor. En now zaík vanaovend weer vot. Ik mag verhaelen vertellen veur een koppeltien plattelaansvrouwluden in Stienwiekerwoold in mfc Hoogtij. Ik bin dír in et verleden ien keer eerder west en dat is grif goed bevalen. Aanders moch ik niet weerommekommen. Hieronder nog een plaetien van vandemiddag. Villa Vredewoud in Berkoop tussen de bomen deur. Nog even en alles zit weer in ít blad. Et veurjaor komt dír an!


3 meert Ė 17.00 Ė Ik hebbe mooi niíjs. Now ja, ik wus et al een schoffien, mar now mag iederiene et weten. De Stichting Nobilis, de stichting en uutgeveriíje van kammeraod Pieter, die ok oonze grafiekmappe 200 jaor Keuninkriek uutgeft, het de leegstaonde en nog vriíj niíje schoele van De Fochtel kocht. De haandtekenings bin vleden weke op et gemientehuus in Oosterwoolde zet. Dat is prachtig! Dat betekent dat Pieter now een protte ruumte krigt en et aanst biíj him thuus niet meer zo vol is as een pottien mit pieren. We zullen binnenkot een dag henne te schoonmaeken! Vleden jaor heík al es een peer keer in die schoele keken en et is echt geweldig!
  Sund vleden weke donderdag warkte de wasdreuger niet meer. Hiíj wodde niet meer waarmÖ Ik hebbe dus beld as dír een monteur kommen kon en ik docht nog: as die man maendagmorgen komt, zal alles wel weer warken en zal dat aekelike ding grif waarm wodden. Dat ik hebbe et in et weekaende iederkeer nog perbeerd, mar hiíj wodde niet waarm. En vandemorgen zette de monteur de boel an enÖ hiíj wodde drekt waarm. Zoks gebeurt hier wel vaeker en ik wor dír raodeloos van.

Noar de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede