6 meert – 17.00 – Vandemorgen bin ’k in Wolvege in de trein stapt. Ik hadde nog een treinkaortien dat zo staorigan opmaekt wodden mos. Et was trouwens de laeste keer da’k mit een pepieren treinkaortien reisd hebbe… Onderwegens zag ik tussen Stienwiek en Meppel een koppeltien van zeuven hatten in et laand lopen. En in Meppel weren de manluden drok in de volkstunegies doende. Ik bin naor et Drents Museum in Assen west om de tentoonstelling Mummies. Overleven na de dood te bekieken. Et was een hiele mooie en ok een mooi inrichte tentoonstelling. Et lokt et Drents Museum iederkeer mar weer en orgeniseer tentoonstellings daor protten volk op ofkommen. Bi’j mummies daenk ie drekt an Iegypte, mar d’r weren mummies van over de hiele wereld te zien. Netuurlik weren et maegien van Yde en de beide jongkerels van Weerdinge d’r ok. Meensken die eertieds offerd binnen in et vene… Et was soms hiel angriepend deur de verhaelen diej’ d’r lezen konnen. D’r lag een vrouw uut Hongeri’je mit heur kleine kientien. De vrouw hadde de geboorte niet overleefd, et poppien was een peer uren laeter wegraekt. Wat toch andoenlik… Ik vuulde me een betien een loerderd, een voyeur… Moch ik dit intieme beeld van moeder en kiend wel zien? Was dat eins niet onbeheurlik? Ik kan jim de tentoonstelling van hatte anbevelen! In et museumresteraant he’k tussen de middag een broggien eten. Assen is op et ogenblik trouwens prachtig! Alle parken en plantsoenen in de binnenstad staon vol bluuiende witte en paorse krokussen. En et is echt onveurstelber mooi in et park van et laandgoed Overcingel. Dat is vlakbi’j et Drents Museum en ie kun d’r zo inlopen. Hieronder twie foto’s van et park om de villa henne.


5 meert – 18.20 – As daank veur alle liefde en kattebrokkies lag d’r vandemorgen weer een dooie moes bi’j de aachterdeure…
  Gisteraovend is et eerste diel van mien optreden in Stienwiekerwoold in de soep lopen. Tot twie keer toe vul et locht en dus ok et geluud van de mikrefoon uut. Perbeer dan nao een menuut of wat mar weer veerder te gaon mit een verhael… Nao et schoft is et gelokkig goed gaon. Et was veerder uterst genoeglik, mar ik hope dit soort grapjasseri’je veurlopig niet weer mit te maeken. Vandemiddag moch ik vertellen in St. Jehannesge en daor is de stroom niet uutvalen! Ik was d’r vleden jaor ok al west. Doe veur bejaorden uut St. Jehannesge en aandere dörpen in de buurt. Now veur de bejaorden uut St. Jehannesge en de vrouwluden van Passage uut dat dörp. Et was een mooie middag! Zokrek bin ’k, onderwegens naor huus, nog even bi’j Koosje op Der Izzerd an west om de deur heur bestelde grafiekmappe 200 jaor Keuninkriek an te brengen. Ik hebbe vandaege ok wat passetiedingen verstuurd naor de media angaonde de overhaandiging van et eerste exemplaor van de grafiekmappe op 12 meert.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede