8 november Ė 17.00 Ė Vandemiddag heík even op íe fiets naor de slaachter in Berkoop west. Weeromme bin ík biíj de Kuunder langesfietst. Et was prachtig weer en ik moet zien daík vandehaast en vandewinter zo now en dan wat fietsen blieve. Dat liekt me wel gezond toe. Onderwegens zag ik een grote koppel spraonen, die op een hoeke laand zat, opvleug, en weer daelekwam. Wat een mooi gezicht! Ik snappe niet dat ze niet tegen mekeer opvliegen. En de meenskenÖ weren hier en daor nog drok an ít grŲsmiíjen! Om disse tied van ít jaor nog!
  En dan nog even over gisteraovend. Ik zol dus naor de Anbo-aovend in oons mfc, mar daor was gien meens te bekennen. Omdat de aovens/middaegen ofwisselend in Niíjhooltpae en Berkoop binnen, bin ík doe mar naor Berkoop gaon. Mar daor zee een man dat dír gien Anbo-aovend wasÖ En et ston echt in mien agenda. Heík de daotum dan verkeerd neteerd of begin ik kiends te wodden? Ik hebbe op internet et pergramma van de Anbo es bekeken. De daotum 7 november staot nargens en Ruurd Jelle van der Leij, die neffens miíj kommen zol, komt in et hiele jaorpergramme niet veur. Et is me een groot raodsel. Of is et pergramme laeter lichtkaans veraanderd en heík daor nooit bericht van had? Ze hebben me mit de berichten wel es vaeker oversleugen! Now ja, doe heík gewoon lekker thuus west en op Canvas geneuten van de film Ne le dis ŗ personne. Een spannende thriller mit een onverwaachse ofloop! Hieronder een foto uut de film: FranÁois Cluzet as Alexandre Beck, die jaorenlaank in de veronderstelling is dat zien vrouw vermoord en begreuven isÖMar dat is niet zo!


7 november Ė 16.20 Ė Vanaovend zaík naor een Anbo-aovend in oons mfc De Niíje Stienze. Fotograaf Ruurd Jelle van der Leij komt mit diaís en hiíj vertelt over Polen en dan grif over de netuur daore. Dat is niet zo verwonderlik, want Ruurd Jelle is netuurfotograaf enÖ zien vrouw/kammeraodske komt uut Polen. Ruurd Jelle is bekend van et Stellingwarver Voegelboek dat hiíj tegere mit Freddie de Vries uut Hooltpae maekt het. Ruurd Jelle komt van vroeger trouwens ok van Hooltpae. Hiíj is de laeste weken bekend wodden deur zien foto van een vos, die an et wassende waeter perbeerde te ontkommen en veur mets op een hekkeplaanke hong. Even naodat de vos redded wodde, wodde hiíj doodscheuten (of: uut zien lieden verlost?) deur een jaeger. En doe was de boot anÖ Vossen en jaegers hebben in disse tied allebeide een slechte naemeÖ Mar de inzunnen kraantestokkies bin biíjtieden wel es wat zwat/wit. As meensken onder mekeer spul maeken is de waorhied vaeke et eerste slaachtoffer. De bewuste foto van Ruurd Jelle ston in de Liwwadder Kraante en now staot hiíj hieronder. Zol et daor vanaovend ok over gaon?


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede