12 november – 16.20 – En et blad dat dwarrelt mar daele en… ik hoeve daor lekker niks an te doen. Ik hoeve niet te vegen en körven vol de bos in te togen. Over een peer weken komt Chris, de tuunman, en die reddet alles op! Die man is een lot uut de lotteri’je!
  Gister kwam d’r een kaorte van Sieger en Geertje vanuut de Duutse heufdstad Berlien. Die bin daor een dag of wat mit vekaansie west en weren al weer thuus doe ik de kaorte kreeg.
  Ik zal vanaovend naor Liwwadden toe. Eerst kiek ik even bi’j Tjerkje. Die het een ni’je hond now Rosco d’r niet meer is. En ik hebbe een half jaor leden al es beloofd da’k es een keer kommen zol om et ni’je hontien te bekieken. Daornao gao ’k naor et Historisch Centrum veur de naojaorslezing van de Stichting Nassau en Friesland. Piet Bakker zal et hebben over de Friese schilderkeunst in relaosie tot de Nassaus. Dat wodt grif een mooie aovend. Et gaot veurnaemelik over 17de ieuwse schilders die in Liwwadden aktief weren. Hieronder een petret dat de Liwwadder schilder Wybrand de Geest in 1633 maekte van de Friese stadhoolder Ernst Casimir I van Nassau-Dietz.


11 november – 16.30 – D’r kwam gisteraovend een mailtien van Klaas uut Staveren mit de vraoge welke Duutse aktrice/zangeresse ik in een stokkien wel es over schrieve. Ik hebbe waorlik gien flauw idee. Schrief ik wel es over een Duutse aktrice/zangeresse? Ik weet et gewoon niet! Misschien begin ik kiends te wodden…
  Vandemiddag he’k Berkoop nog even ommefietst. Et was nog zo’k prachtig weer! En a’k in huus zitten blief, vaal ik toch ieder keer mar in de slaop.
  Vandaege zat de Wolvegester Sunderklaoskraante in de brievebusse en… alle Pieten bin gewoon zwat. Zo heurt et vanzels ok! Dat gezeur over de kleur van Zwatte Piet woj’ toch misselik van. Die man het de kop zwat omdat hi’j deur de schostien kropt. Zo simpel is dat! Et het niks mit diskriminaosie te maeken. Vanaovend kommen de kiender an de deure, want et is Sunte Matten. Dat feest moet ok altied bestaon blieven! Goed, vroeger was et netuurlik mooier mit laampionnen mit branende keersies en doe zongen we nog een lietien in et Stellingwarfs. Dat is al hiel lange niet meer zo. Gien kiend praot en zingt in dit Stellingwarver dörp nog Stellingwarfs. Mar ja, de ondergang van de kleine taelen liekt over de hiele wereld niet (meer) te keren. Mar och, oolde meensken zeuren altied dat vroeger alles mooier was. Veur de kiender van now is et, zonder branende keersies en Stellingwarfs, vanzels krek zo mooi as dat et vroeger veur oons was. Anthony van Dyck schilderde et petret hieronder van Martinus, de bisschop van Tours, die de helte van zien maantel an een aarme slobber gaf. Oonze Sunte Matten!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede