16 november Ė 17.00 Ė Vandemorgen heík mit de overburen naor de verjaordag van mien vroegere overbuurvrouw Trien in Wolvege west. Ze is vleden weke 91 jaor wodden! En nog zo krasÖ Op die meniere kují wel 91 wodden! Omdat et niet goed mit de colitis gaot heík mar gien gebakkien en happies en zo neumen. Ik hope daík et mit meer medesienen toch nog bedwingen kanÖ Ik perbere mien optredens doen te blieven.
  En dan nog over gister in Hoogevene. Ik bin daor interviewd deur een man van de KRO/RKK- radio en de Drentse tillevisie maekte dír opnaemen. Butendat bin dír fotoís van me maekt veur een streektaeltiedschrift in West-Braobaant. Ik zol ok nog wat vertellen over de prissentaosie van et boek Gloepends mooie verhalen. Et gaot om verhaelen van 26 schrievers uut et Nedersaksische taelgebied: Stellingwarf, Grunningen, Drenthe, Sallaand en et Laand van Vollenhove, Twente, de Aachterhoek en de Veluwe. De inleiding is van oonze eigen Henk Bloemhoff. Veur et Stellingwarver pat bin verhaelen opneumen van Johan Veenstra (dat bin ik dus), Lamkje Hof-de Boer en Jouk (ps van Martinus Bakker). Et boek zicht dír prachtig uut en is aenlik een betien een vervolg op Verrassend Nedersaksisch, een boek mit de mooiste Nedersaksische gedichten, dat in 2010 uutkwam. Ik zal al disse verhaelen ooit een keer lezen. Mar wanneer?
  En wie trappeerde ik in de spoelbak van et aanrecht? Poes Boris!


15 november Ė 18.00 Ė Wat heík gisteraovend heerlik optreden in et karkien van Hoornsterzwaog! Wat vertelt et lekker in zoeín klein karkien mit goed vuuftig man pebliek! Wat een heerlike sfeer! Ik hebbe dír van geneuten en et pebliek bliekber ok, want ik hebbe, hielemaole tegen de tiedgeest in, een protte boeken verkocht. Dír kwam een vrouw biíj me die me vertelde dat ze jaorig was, mar dat ze de vesite een dag uutsteld hadde, omdat ze beslist naor miíj toe wol. Dat is toch hatstikke mooi! Ik moet nog zien as Jan Smit en Nick en Simon zoks ooit overkommen is! Hebben die zokke fans? Et wil me niet an!
  Vandaege bin ík de hiele dag in de biebeltheek van Hoogevene west veur de negende streektaelkonfereensie van de Stichting Nederlaanse Dialekten. Et thema van de dag was: Het de streektaelliteretuur nog toekomst? Dír was volk uut et hiele laand weg. Ik bin deur Abel Darwinkel interviewd over mien schrieveriíje en et wonder dat dír meer as 50.000 boeken van me verkocht binnen en daík zowat 3.000 keer optreden hebbe. Ik moch ok een verhael uut eigen wark vertellen. De Friese schriever Ferdinand de Jong wodde interviewd over de Friese sutelaktie.. De Drentse dichter Egbert Hovenkamp trad op en Ballads2 en Suze Sanders. Tussen de middag hewwe mit mekeer eten. Vandemiddag weren dír workshops proza en poŽzie. En doe kwam de prissentaosie van et boek Gloepends mooie verhalenÖ Mar daor vertel ik morgen over. Ik bin now wel uutteld.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede