24 november – 17.00 – Meensken die de streektaelschrieveri’je een betien volgen weten dat in Drenthe de revelusie zowat uutbreuken is. Lessend kreeg Gerard Stout de Kulturele Pries van Drenthe en doe het hi’j (ok in de laandelike media) hiele vervelende dingen over et Drents en de Drenten zegd en daor bin nogal wat aandere Drentse schrievers lelk omme wodden. Stout schrift sund 2013 ok niet meer in et Drents… Et toeval wil dat Stout ok in de jury van de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden zit. Die pries wodt ankem jaor veur de tiende keer uutreikt en now hadden ze wat aorigs bedocht. Ze hebben Gerard Stout et begin van een verhael schrieven laoten (in et Drents) en de prieswinners en nomineerden van die Streektaelpries deur de jaoren henne wodden verzocht mit te doen en dat verhael van Stout of te maeken. Verschillende Drentse schrievers willen, nao de malle uutspraoken van Gerard Stout, niet meer an et projekt mitdoen en hebben heur bi’j et Dagblad ofmelded. Martin Koster hoopt dat tal van aanderen toch nog wel mitdoen willen en dat ze dan in heur verhael de gek mar mit Stout hebben moeten. Stik him de gek mar an! Dat he’k dus ok mar een betien daon, want ik mag as winner van de Streektaelpries in 2010 ok mitdoen. Ik hebbe mien vervolg van Gerard Stout zien verhael In de priezen vandaege naor et Dagblad maild. As et temeensen allegeer nog deurgaot… As d’r niet tevule schrievers ofhaokt binnen. Et bin spannende tieden in literair Drenthe! Staot de guillotine al klaor op ’e Brink in Assen?
  Hieronder een foto van gister doe ’k bi’j de Lende langesfietste. Et weren allemaole fietsers, kuierders en… botienveerders. As was et veurjaor! Mar et riet is verdord en et blad zowat van de bomen… Et is wel degelik november!


23 november – 17.00 – Gister kwam d’r een brief mit de volgende adressering: Hr. Joh. Veenstra, Romanschrijver, Nijeholtpade 8475 EE. En… ik kreeg die brief keurig in de busse. Bi’j de post hadden ze et huusnommer 5 d’r nog bi’jzet. Vleden weke lag d’r op een keer post veur me midden op ’e straote, dat was een minne beurt van postnl. Mar dit was een goeie beurt!
  Vandemorgen weren ze bi’j de buren drok an ’t grösmi’jen. Een peer jaor leden was et nog gewoon daj’ in et begin van oktober veur de laeste keer hoefden te mi’jen. We zitten now in de laeste weke van november… Dit komt op ’e duur op ’e kop verkeerd! Gao daor mar vanuut!
  Ik hebbe ok mar van et mooie weer profiteerd en bin vandemiddag bi’j de Lende langes naor Jan zien moeder in Wolvege fietst. Ik was d’r deur alle gedoe mit de daarms in vier weken niet west. Et was op 14 november al weer vuuf jaor leden dat Jan wegraekte. Zolange al weer… Hieronder een foto van Jan, doe ’k him, spietig genoeg, nog lange niet kende. De man rechtsaachter mit et fototoestel is Jan. De vrouw linksveur is… Beatrix. Zi’j was ooit in Goes bi’j Jan zien wark, de Betho, op bezuuk en Jan maekte foto’s!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede