26 november Ė 17.00 Ė Dír weren gisteraovend mar liefst 125 vrouwluden die in De Rank in Wolvege naor mien verhaelen zatten te luusteren. Veurofgaonde an mien optreden vreug iene me aík ok zenewaachtig was mit zovule vrouwluden. Nee dus! Ik zol wel zenewaachtig west hebben as dír 125 manluden in de zael zeten hadden. Vrouwluden bin vule spontaoner en geven heur vule meer. Mit 125 manluden was et veur miíj een stok dreger wodden. Daor bin ík meer as wisse van. Et was now een heerlike aovend!
  Ik hebbe in klad twie kotte verhaelen schreven. Ik warke ze laeter wel es een keer uut. In wezen moet et echte wark dus nog beginnenÖ Misschien dat ze ooit nog es in een niíje bundel mit kotte verhaelen kommen kunnen. Mar hoe groot die kaans is?
  Anke kwam laestdaegs mit zeuven boeken over katten en mit katteverhaelen anzetten. Dat dír liggen hier zo staorigan staepels boeken in huus die ík nog lezen moet. Ik hebbe et boek Gloepends mooie verhalen trouwens al uut. Een prachtig boek mit streektaelverhaelen uut Stellingwarf, Grunningen, Drenthe, Sallaand en et Laand van Vollenhove, Twente, de Aachterhoek en de Veluwe. Een anraoder veur alle meensken die van streektael holen en/of daor mit an de gang binnen! Et is biíj de Stellingwarver Schrieversronte te koop!
  Hieronder: dit bin ik. Webmaster Jan het me vleden weke zaoterdag biíj him thuus in Et Vene op petret zet.


25 november Ė 17.00 Ė Vandemorgen heík wat boekeboel biíj de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop weghaeld veur de Wintermark in Mildam. Daor stao ik de kommende zaoterdag mit een kraompien in et Hof van Schoterlaand. Op drie plakken, Hof van Schoterlaand, Trefpunt biíj de karke en De Middelste Dam, wodt die jaorlikse Wintermark hullen. Dír bin wel veertig kraompies en dír is meziek en daansen. EnÖ een poffertieskraom! Die drie plakken bin allemaole vlak biíj mekeer. Gao dír henne, volk, et is dír altied slimme gezellig. In huus zitten kan altied nog wel.
  Vanaovend maík in De Rank in Wolvege verhaelen vertellen veur een grote koppel plattelaansvrouwluden. De Vrouwen van Now dus. Ik was daor in et verleden drie keer eerder: in 1987, 1991 en 1999. De laeste keer is dus al een jaormennig leden! Et wodt grif een mooie aovend, dat ik gao dommiet mit groot genoegen naor Wolvege.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede