28 november Ė 15.30 Ė De ammarillen heuren eins nog een volle maond in et duuster te staon, mar doe ík dír eregister biíj keek, dee blieken dat in de witten iene al een knoppe zat. Die is altied zo vorlik. Dat ik hebbe him alvast mar veur ít locht haeld en niíje grond en waeter geven. Hiíj gaot aanst as eerste bluuien!
  Ik stappe zo in de auto en dan zaík even op vesite biíj Saakje op íe Harkema. Et is eins te lange leden daík daor veur de laeste keer west hebbe. We hebben ofpraot daík dír vanaovend ok een peer plakkies bolle kriegen zal.
  Hieronder een foto van gisteraovend die maekt is deur Lenus van der Broek. Ik bekieke mit grote andacht ien van de prachtige schilderiíjen van Johannes Mulders. Pieter hul gisteraovend een mooi verhael biíj de eupening van de Johannes Mulders-tentoonstelling in De Kiekzael in Wolvege. Et volk was enthousiast over et verhael enÖ de wondermooie tentoonstelling!


27 november Ė 17.00 Ė Chris, de tuunman, het vandemorgen de boel om huus henne weer netties maekt. Dír laggen overal oppers blad. Wat bin ík bliede daík daor zels niet meer mit an de slag hoeve in de koolde. Wat is zoeín tuunman een genot! Dit was de laeste keer van ít jaor dat hiíj west het. In et vroege veurjaor komt hiíj weer!
  Vandemiddag bin ík naor et Drentse Zuudwoolde west te vertellen. Ik moch optreden veur de historische kring van de bewoners van et Tonkenshuys. Een zekere heer Heite, omke van oonze vroegere burgemeester Remco Heite, hadde et volk daor op mien spoor zet en vandaor daík dír henne west hebbe. Et was een slim genoeglike middag. In de auto naor huus toe heík alvast een peer plakkies bolle eten, want ik moet zodaolik weer vot. In De Kiekzael in de biebeltheek van Wolvege wodt vanaovend de tentoonstelling eupend mit wark van keunstschilder en grafikus Johannes Mulders (1899-1989). Et wark komt uut de kollektie van Stichting Nobilis. Pieter zal vertellen over wark en leven van Mulders, die indertied op íe Oosterstreek woonde. Et is van ít jaor percies 35 jaor leden dat de grote Johannes Mulders-tentoonstelling in et Fries Museum in Liwwadden hullen wodde. Disse tentoonstelling in Wolvege duurt tot 10 jannewaori 2015. Gao al dat moois bekieken, volk! Mulders was een groot keunstener!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede