30 november 11.50 Een vrouw wol me gister op e Wintermark in Mildam een waarme musse verkopen mit de pompeblaeden van de Friese vlagge dr op. Now lees ik een protte Friestaelige boeken en ik kan deurgaons meraokelse best mit de Friezen akkederen. De Friese schriever Douwe Kootstra is ien van mien beste kammeraoden en vandemiddag gao k weer over de Kuunder et Friese laand in. Mar dr bin greenzen! Ik gao as Stellingwarver niet mit een Friese musse op lopen! Ak zokke dingen doen zol, deugt et echt niet!
  Disse maond was et 25 jaor leden dat de mure in Berlien vul. De DDR-burgers kwammen al of niet in een Trabant naor et westelike stadsdiel. De koolde oorlog was veurbij. In oonze onschuld dochten we dat de wereld veiliger wodden zol. Ik stappe zo in de auto en dan gao k naor Veenwoolden toe. In gebouw De Schakel bij de deupsgezinde karke wodt vandemiddag een Mauermittag hullen. Eerst treden schriever/verhaelevertelder Douwe Kootstra en zanger Bennie Huisman op. Zij fietsten in juni de Mauerradweg. Nao heur optreden is dr een dokementaire of speulfilm. Nao et schoft is dr nog een film of dokementaire. An et aende van de middag is dr Berliens eten. Omdak de huud al meer as vuuf weken niet op e regel kriegen kan, bin dr veur mij een peer witte bolties
  Vandaege is et percies 500 jaor leden dat de stienze Friesburg of Liemburg hier in Nijhooltpae in de Sunt Andreasnaacht deur Gelderse soldaoten verwoest wodde. Ik hebbe nog een stienen kenonskoegel die daor zoen 90 jaor leden mit et muddejaegen deur mien ome Sent uut een wal greuven is. Een half jaor leden hek an iene van plaetselik belang al es deurgeven dat et op 30 november 500 jaor leden wezen zol. Daor hadden ze wel wat mit doen kund. Mar lichtkaans dat gien meens zoks interesseert. Hieronder een ofbeelding van de Friesburg/Liemburg uut 1723.


29 november 17.40 Vandaege hek de hiele dag mit een boekekraom op e Wintermark in Mildam staon. Die mark was op drie plakken vlak bij mekeer. Ik ston lekker waarm mit mien negosie in de grote zael van resteraant Hof van Schoterlaand. Dr kwam een protte volk langes. Niet hiele flutten toegelieke, mar et leup van vandemorgen tien ure tot vandemiddag vuuf ure algedurig lekker deur. En ik hebbe in mien ientien veur tussen de 300 en 400 euro verkocht. Me donkt dat dat veur disse tied een geweldig bedrag is. En dat mit Stellingwarver boeken an de aandere kaant van de Kuunder/Tjonger! Hieronder een foto. Mien dissies-buurman uut Jonkerslaand ston dr mit voegelhokkies. Die dee ok beste zaeken en het mij op petret zet. Hij vreug ak ankem meitied wel mit mien boeken op ok zoen mark in Jonkerslaand staon wil. Dat wil ik wel!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede