8 december Ė 18.00 Ė Ik hebbe gister uren en uren doende west mit et schrieven van kast- en niíjjaorskaorten. Zoks is niet mien faveriete liefhebberiíje. Mar ja, ik vien et ok aorig om kaorten te kriegen, dat betekent daík zels ok een hiele flut schrieven en versturen moet. Meerstal tussen de 110 en 120 kaorten.
  Ik hebbe et boek Littenser Merke van Ale S. van Zandbergen lezen. Een mooi boek, mar ik mos dír eerst wel even inkommen mit de in kursief weergeven gedaachten van de meensken. De schriever vertelt twie verhaelen over meensken die in etzelde dŲrp wonen, mar dír zit wel goed honderd jaor tussen. Om 1830 henne woont Eeuwkje daor. De jonge vrouw van de doomnee die longert naor een kiend, mar dat kan de doomnee heur vermoedelik niet geven. Et aandere verhael van goed honderd jaor laeter gaot over Liuwe Bosgra, et zeuntien van de slaachter, en zien vrundinnegien Sabetheli. Liuwe is intelligent, mar ok een betien autistisch. Et is gien boek om hadde aachter mekeer uut te lezen, mar om et zo now en dan mar es een schoffien daele te leggen en nao een peer daegen weer veerder te gaon. Zo heb ik et temeensen daon en ik hebbe dír zodoende slim van geneuten.

7 december Ė 17.20 Ė Neffens Hanno Brand, de direkteur van de Fryske Akademy bin et Stellingwarfs en et Bildts dialekten van et Fries. Wat bin dat veur onneuzele uutspraoken? Moet zoeín iene niet best kot wodden op zien traktement? En moet et instituut daor hiíj direkteur van is niet best minder subsidie kriegen? Kan Henk Bloemhoff, die as vriíjwilliger biíj de Fryske Akademy warkt, dír niet wat van zeggen?
  Vandaege heík perbeerd de keunstkastboom in mekeer te zetten. De veurige jaoren is me dat niet lokt, dat ik hadde dír now ok niet vule fedusie in. Al die takken mit haokies in verschillende kleurenÖ Mar vandaege is et lokt! Dat kan ík in ieder geval. Mar de kommende woensdag wodt et een technische rampdag.
  Oolde fotoís roepen altied reakties op. Die oolde foto van Niíjhooltpae van gister ok. Et het blieken daon dat de foto van veur 1949 is, omdat een huus dat nog niet op íe foto staot in 1949 bouwd is. Om of te wennen nog een foto van et oolde Niíjhooltpae. Op disse ansichtkaorte staot dat betreffende huus wel. Dit is een foto uut et begin van de vuuftiger jaoren. In de veerte staot de boerderiíje van Jaap Oosterkaamp. Ik wete nog goed dat et huus in 1954 ofbraande. Ik zat daor doe vlakbiíj op íe legere schoele. In 1932 gebeurde dír trouwens ok al wat verschrikkeliks in dat huus. De kleine Jelle van Sjoerd Oosterkaamp kreeg een kanne hiete koffie over him henne doe hiíj op zien hobbelpeerd zat en hiíj overleefde dat nietÖ


Noar de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede