10 december – 17 .00 – Dit was veur mi’j een vreselike dag. Jan de webmaster was hier en die zal mien komputer veraanderen van XP in Windows 7. Wat dat ok allemaole wezen mag. Mar ik kreeg de hieltied meer steurings omdat van alles niet meer ondersteund wodt en et anti-virus pergramme niet goed meer warkt. En dat kan vanzels niet. Mar al die veraanderings… A’k argens een hekel an hebbe bin et veraanderings. En as et dan ok nog technisch is, bin ’k d’r hielemaole glad mit an. Ik hebbe now tiedelik een notebook, daor a’k me mit redden moet. Mar ja, hoe warkt alles now? Waor vien ik wat? Et is verschrikkelik! Bah! Jan de webmaster en ik hebben hier tussen de middag sop en broties had. Die man is trouwens slim te beklaegen dat hi’j mit zoe’n hampelman ommegaon moet. Ik bin now zo verschrikkelike mu in de kop…

9 december – 17.00 – Et het vannaacht vreuren, et was vandemorgen wit over et veld. De zunne kwam niet deur de mist henne. Et is winterig!
  Vandemiddag he’k even op vesite bi’j Jan zien moeder in Wolvege west. Dat wodde ok meer as tied, mar deur de opvlammende daarmziekte he’k gewoon minder energie over en daor moe’n de meensken mar an wennen. Et is niet aanders.
  Alle postzegelvellegies die ’k in oktober van stadhoolder Willem Frederik en vleden weke van Maria Louise (Marijke Meu) deur postnl. maeken laoten hebbe bin schone op. Alles is verkocht. Ik laote gien ni’jen meer maeken. De meensken die et nog graeg hebben willen zollen bin gewoon te laete! Ik bin van doel om ankem jaor vellegies postzegels maeken te laoten van Anna Paulowna, de vrouw van keuning Willem II. Et is dan 150 jaor leden dat ze wegraekte. Mar zoks gaot zomar niet… Ik moet eerst een mooi en geschikt petret in kleur zien te vienen en de eigener moet daor dan wel toestemming veur geven. Ik daenke da’k weer bi’j et Rieksmuseum in Amsterdam uutkommen zal.
  Hieronder nog ien keer een oolde foto van Ni’jhooltpae. De Saksische boerderi’je de Scheenepolle an de Vriesburgerweg mit de kop naor de Scheene. Tegen de gevel staon droevestruken. In mien kiendertied boerkte Egbert de Vries daor. Zien kleinzeune Feike mailde me de foto vanuut België toe.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede