12 december Ė 17.00 Ė Pieter Jonker en ik hebben jaorenlaank de redaktie vormd van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. We bin doe een keer op vesite west biíj Vrouw Kooperberg-de Jong in Berkoop en hebben heur interviewd over heur jaoren an et Belgische Hof. Doe keuninginne Astrid in 1935 biíj een auto-ongelok in Zwitserlaand wegraekte, bleef keuning Leopold III mit drie kleine kiender aachter: Boudewijn, Albert en Josephine Charlotte.  Boudewijn kreeg doe een Nederlaanse gouvernaante en dat was de vrouw, die laeter in Berkoop wonen zol. Ze het oons die middag van alles verteld en mooie fotoís uut die tied mitgeven. In De Ovend kwam et interview mit de fotoís en we hebben twie nommers van et tiedschrift verstuurd naor Boudewijn zien wedevrouw Fabiola. Een schoffien laeter kregen we een aldervrundelikste bedaankbrief van et Keuninklik Peleis in Brussel en die brief zit grif nog wel in et archief van de Stellingwarver Schrieversronte. Ik mos daor vandaege an daenken doe ík naor de begraffenis van Fabiola keek. Hieronder een foto van et huus an de Berkoper Bekhofweg daor Boudewijn zien gouvernaante indertied woonde.


11 december Ė 17.00 Ė Jan Berend en Elly heík vandemorgen op vesite had. Vleden jaor hebben ze me hulpen om de kastboom op te zetten, dat hoefde dit jaor gelokkig niet. We bin now weer hielemaole biíjpraot.
  Vandemiddag het Jan de webmaster mien eigen komputer weer brocht en zien notebook weer mitneumen. Hiíj het hier de hiele middag weer an ít wark west en perbeerd om miíj van alles uut te leggen. Mar ik neme gewoon niks meer op. Vandemorgen waík dír ok al as de dood mit an om bepaolde dingen te doen. Mar we zullen zienÖ

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede