18 december – 17.30 – Omroep Frieslaand het bi’j et ofscheid van Sippy Tigchelaar gisteraovend in Jorwerd veur een prachtig feest zorgd. Jelle en ik hebben slim geneuten! In de bovenzael van Et Waopen van Baarderadiel was een soortement In de hoofdrol van Mies Bouwman. Geartsje de Vries vreug Sippy bi’j heur op ’e baank op et teniel en doe kwammen d’r allegeer bekenden bi’jlanges, die prachtige verhaelen en anekdotes vertelden. Dat dee Sippy trouwens ok! De eerste gaast die langeskwam was Mart Smeets en doe nog een hieleboel aanderen. Hadrieders, skûtsjevolk, omroepmitwarkers… Gurbe Douwstra zong et mooie lied Wy misse Sippy op ’e wieze van Mississippi van Pussycat. Alleman zong mit! We gaon heur ok missen! En wat was et aorig om alle oolde bekenden van Omroep Frieslaand weer es te zien en d’r even mit praoten te kunnen.
  An et begin van de middag he’k de deur mi’j naokeken drokproeven van mien ni’je roman Een vrouw van ivoor inleverd bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Ik hebbe d’r lange over daon, mar et boek hoeft pas in augustus ankem jaor uut te kommen. Ik hebbe trouwens nog hiel wat fouten ontdekt. Die zullen bi’j de Schrieversronte verbeterd wodden en dan kiek ik de verbeterings laeter weer nao. Ik kan me niet veurstellen da’k ooit nog es een keer een roman schrieven zal. Dit is et wel!
  Van Berkoop bin ’k naor Else reden. Daor moch ik vandemiddag verhaelen vertellen veur een man of veertig in de zael van ’t Anker en dat was hiel genoeglik.

17 december – 16.30 – Nao et broodeten rie ik dommiet naor Jelle in Sneek en dan zuwwe tegere naor de ofscheidsborrel van Sippy Tigchelaar. Dat is om 8 ure in kefé Et Waopen van Baarderadiel in Jorwerd. Now ja, een borrel neem ik vanzels niet. Sippy kon vroeger allemachtig hadrieden en now gaot ze dus mit pensioen. Ze was de laeste jaoren zuver een ikoon van Omroep Frieslaand. Ze het 35 jaor laank, tegere mit Klaas Jansma, verslag daon van et skûtsjesilen. Dat weren legendarische uutzendings. Ik kenne Sippy al hiel lange. Doe ’k nog mit mien stiekelstokkies op ’e radio was, kwam Sippy soms naor Ni’jhooltpae om de stokkies op te nemen. Meerst dee Rein Tolsma dat, mar Sippy het ok meerdere keren bi’j me west. Aanderhalf jaor leden het ze Jelle en mi’j nog bi’j me thuus een ure laank interviewd veur een radiopergramme mit et thema vrundschop. En wat et alderbelangriekste is: ze is vreselik aorig en sympathiek! Dus gao’we vanaovend naor Jorwerd! God schient daor neffens Geert Mak al tieden niet meer te wezen, mar wi’j kommen d’r an!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede