22 december – 16.00 – Ik hebbe et gister hiel mooi had tiedens de Midwinterjûn in Franeker. Ik kreeg tussen 5 en 7 ure zes keer een groep meensken bi’j me langes daor a’k veur vertellen moch. En wie trof ik daor? Rikert en Ria! Die woonden vroeger in Munnikeburen. Daor komt Ria ok weg, Rikert komt van de Veluwe, mar doe hi’j mit Ria trouwde het hi’j him et Stellingwarfs eigen maekt. En… hi’j warkt bi’j de belastingdienst. We kennen mekeer dus van de belastinginspektie in Et Vene. Laeter bin ze naor Franeker verhuusd. En now kwammen ze naor mi’j te luusteren en… ik zag eerst niet iens dat ze et weren. Ria mit een grote musse en Rikert mit een brille op… We hebben laeter genoeglik mit ’n drienend stamppot eten en nog een peer uurties naopraot in theater De Koornbeurs. Wat mooi da’k ze daor troffen hebbe! Hieronder een foto van de selon van et Keuninklik Eise Eisinga Planetarium. In disse mooie selon moch ik gisteraovend vertellen! Wat een prachtig plakkien!


21 december – 13.50 – Et is gelokkig de kotste dag van et jaor. Now gao’we staorigan de goeie kaant weer op, wodt et elke dag een betien lochtiger, en kriegen we in alle opzichten wat meer locht. Ik kriege meer en meer een hekel an al die lange, donkere daegen.
  Ik stao op ’e sprong en gao naor theater De Koornbeurs in Franeker. Ik doe mit aandere vertelders mit an de Midwinterjûn. Die aandere vertelders bin Douwe Kootstra (Fries), Marijke Griek (Hindeloopers), en Frank Belt (Nederlaans) en d’r is meziek van Hein Jaap Hilarides (Bildts) en Accordéon Mélancolique. We kommen bi’j mekeer in theater De Koornbeurs en vanof vuuf ure beginnen de vertelders. We kriegen dan de hieltied tot zeuven ure koppelties meensken bi’j oons langes. Ik mag vertellen in et Keuninklik Eise Eisinga Planetarium. Nao et vertellen is d’r om kwat over achte in De Koornbeurs een konsert van Wiebe Kaspers, Ljoubjr en DIFF. Daorveur is d’r veur de vertelders een stamppotbuffet. Daor durf ik wel wat van mit te eten. Ik bin trouwens in al die jaoren in de Stellingwarven nog nooit zo mooi ankondigd as daor in Franeker. Dit het De Koornbeurs over mi’j op ’e website staon. Johan Veenstra, de stem van de Stellingwerven, rijgt humor, bescheidenheid en ironie moeiteloos aan elkaar tot een heerlijke vertel-cocktail. En zo is dat!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede