30 december – 16.00 – Vandemorgen vleugen d’r grote kloften gakkende gaanzen over mien huus henne. Et was krek as nammen ze ofscheid van et oolde jaor. Even laeter bin’k naor de kapper in Et Vene gaon. Bertha het me et haor wat bekubbed en bedaon, dat now kan ’k in ieder geval netties et ni’je jaor in.
  En dan nog even over gister… Ik hebbe mooie optredens verzorgen kund mit Kees Romers op saxefoon en zien zeune Willem op slagwark in et mooie huus an de Luts van pastor Mulder. Mar… drekt bi’j de eerste zinnen van et eerste verhael, begaf mien stemme et. Dat gebeurt een hiele inkelde keer en dat is slim vervelend. Mar nao een peer slokkies waeter is et veerder de hiele aovend gelokkig goed gaon. We kregen drie keer een groep meensken bi’j oons langes om naor oons te luusteren. Mit mekeer zoe’n 85 meensken. De meensken konnen mar liefst kiezen uut elf verschillende optredens! Nao ofloop he’k in De Treemter et optreden van Van der Vlugt en Co. nog zien. Bram van der Vlugt en zien femilie plus anhang. Een verteller en drie muzikaanten. Gedichten en verhaelen mit meziek. Veural de gedichten over de iendagsvliege en de oester weren arg mooi! Hieronder nog een foto van gisteraovend. Veurdat de aovend begon zatten vertelders, muzikaanten, gaastheren- en vrouwen mit mekeer in De Treemter te eten.


29 december – 13.00 – Ik stappe zo in de auto en et zit d’r dikke in da’k morgen eerst weer thuus komme. Aarme poezen… Ik gao eerst argens op vesite en dan rie ik van daor rechtstreeks deur naor Balk veur et jaorlikse verhaelefestival Kom op Ferhaal. Ik hebbe daor ok an mitdaon in 2004 en 2008. Om half zesse kommen we bi’j mekeer in De Treemter. Daor staot ok wat eten veur oons klaor en dan wo’n de vertelders an een muzikaant koppeld. Ik mag in de roomse pasteri’je optreden mit saxefenist Kees Romers uut Mantgum. We kriegen iederkeer groepies meensken bi’j oons langes daor we een half ure veur optreden meugen. Aanderen die mitdoen bin Marijke Griek (Hindeloopers), Hein Jaap Hilarides (Bildts), Janny Rieff-Grootjen (Schoklaans), Reina Rodina (Fries). Coen Peppelenbos dot ok mit en Peter Vermaat vertelt uut Duzend-en-iene-naacht. An et slotoptreden, dat om half elf henne begint, doen Bram van der Vlugt en zien zeune Floris mit. Dit wodt een lange en hopelik mooie dag. Et is in ieder geval een gedaenkweerdige dag…

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede