4 jannewaori Ė 16.20 Ė Ik drome de laeste tied iederkeer daík weer biíj de belastingdienst an ít wark bin. Vannaacht moík daor ok weer beginnen te warken naodaík lange tied vot west was. Ik kende dír haost gieniene meer en hadde ok gien vaast warkplak. En doe de dag omme was kon ík et stesjon in Et Vene niet vienen. Ik doolde mar omme, vreug meensken die an een grachte stonnen, en doe zag ik uuteindelik in de veerte et stesjon. En doe scheut ik wakker. Et was al nao achten en ik was doodmu van alle getoffel en zukeriíje in de droom.
  Ondaanks de gevulige ogen heík toch nog de laeste peer verhaelties lezen van et alderaorigste boek Les chats de Lili/De katten van Lili. Katteverhaelen van oonze vroegere niíjslezer Philip Freriks en tekenings van zien Fraanse vrouw Lili. Een kostelik boekien! Hieronder een lochtfoto van Les chats de Johan. Boris en Joris hebben heur niíje poezemaanties in gebruuk neumen!


3 jannewaori Ė 17.00 Ė Et eerste optreden van dit jaor zit dír op. Ik moch vandemiddag verhaelen vertellen op íe niíjjaorsbiíjienkomst van Humanitas in Sela Tunen an De Bult in Appelsche. In et mooie Fries-Drentse Woold! Ik was daor vier jaor leden ok op heur niíjjaorsbiíjienkomst west en et was, krek as indertied, een genoeglike middag. Een man raekte deur ien van mien verhaelen zuver wat angedaon. ĎIe hadden et over miíj,í zee hiíj laeter tegen me. Et was him dus percies zo vergaon as ik in mien fantesie-verhael verteld hadde. Zoks is mooi! Hieronder een foto van vandemiddag: in dit gebouw heík an ít vertellen west.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede