6 jannewaori 17.00 Mit braanderige ogen bin k vandaege 69 jaor wodden. Hieronder een foto van mien eigen ik van zestig jaor leden. Ik was 9 jaor doe k op e foto kwam op et drpsfeest. Ik zal zeker in die drijmeule zeten hebben. Die wodde aovens ommebouwd tot zweef. Daor hek nooit inzeten, want dan gooiden ze je een aende in de hoogte en dat duste k niet. Ik bin nooit een held west. Et joongien op e foto vun meensken van 69 stokoold. Veur him en zien moeder zol et leven nog hiel lange duren. Hij docht nog nooit over de dood nao. Now ja, dr verdronk zomar een joongien van schoele in de kolke bij de sluus in de Kuunder. Doe was de dood inienend hiel dichtebij, mar even laeter was hij weer veer vot. Et joongien van now zicht tegen de dood op. Hopelik lat die me nog een betien mit ruste. Ak now es zonder al te vule ongemakken wat veerderleven kon Wat zol dat mooi wezen! Mar ja Ik hebbe verlangst naor et veurjaor en lange, lochtige daegen!
  Vandemorgen hek zes man op vesite had, vandemiddag twieje, en now verwaacht ik Pieter hier zodaolik. Die blift te eten. En dan zullen dr vanaovend nog wel een man of viere kommen. En wat een kaorten en mailties! Daank!!


5 jannewaori 16.20 Doe k vandemorgen thuuskwam van et bloedprikken, was Anke al in huus an t schoonmaeken. Ik hadde de sleutel op een geheim plakkien hennelegd, zodat ze dr inkommen kon. En ak dr vandaege now niet al te vule in ommegrieme, is et huus morgen netties ak jaorig bin. Ik hebbe vandemiddag alvast een ovendschottel veur morgen toemaekt, want ik kriege morgenaovend ok een eter.
  En dan nog even over gisteraovend. Ik kieke eins nooit naor sportpergrammes en zeker niet naor types as Johan Derksen en Wilfred Genee. Krastes nog an toe, wat een arrogaante egos! Mar ik hebbe gisteraovend vanzels wel naor Aandere Tieden Sport keken, want dat gong over de Elfstedetochten van de femilie De Ruiter uut et Grunninger Ooldehove. Anne de Ruiter filmde heur eigen Elfstedetochten. Ik kenne Anne en Femmie. Et bin Stellingwarvers van komof uut de Westhoeke van West-Stellingwarf. Ik hebbe Femmie heur oolden, Jan Bakker en de vrouw, ok goed kend. Ze weren et Stellingwarfs en de Schrieversronte slimme toegedaon. Ik hebbe indertied op heur begraffenissen west in de karke van Ooldelaemer. Op e begraffenis van Jan Bakker bin k nog an et woord west. In mien warkkaemer staot een mini-oelebod op een kaaste die Femmie heur heit veur me maekt het. In et tillevisiepergramme zag ik bij heur in huus krek zoen oelebod staon. Ik neme mien pettien trouwens veur heur of. Ik wol dak zo rieden kon Mar ja, ik bin een hakkenkrokke. Veurofgaonde an et tillevisiepergramme van gisteraovend hek Anne en Femmie gistermiddag bij toeval ok al op e radio heurd. Doe k jaoren leden een keer vertellen moch in Ooldehove hek daoran veurofgaonde bij heur eten! Hieronder Anne en Femmie al riedende van stad naor stad! Een beeld uut de film.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede