11 jannewaori Ė 16.30 Ė Vannaacht droomde ík dat mit een aandere man op een brulloft et prachtige lied La Bamba van Harry Belafonte zingen mos. Et is toch werachtig te hopen dat zoks in warkelikhied nooit gebeuren zal. Now ja, brulloften woín dír zowat niet meer hullen. Veertig jaor leden mojí wel een jaor van teveuren een zael veur een brulloft bespreken, mar die tied is veurbiíj. De kaans is daoromme ok mar hiel klein dat me zoks overkommen zal.
  Poes Joris het vannaacht nog een keer in de gerage overnaachten kund. Hiíj liekt me now weer aorig beter. Dat ik zette de beide bingels vanaovend, aík op bedde gao, zonder perdon buten de deure en dan moeín ze mar naor de peerdestal en hokken van de buren gaon.
  De beide Stellingwarver burgemeesters holen me as kollumnist goed an et wark. Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf wil et eerste kiewietsei niet meer hebben en hiíj en Harry Oosterman van Oost-Stellingwarf willen veur een schoffien wel es van plak ruilen. Mien hemel nog an toe. Ik hebbe dus twie kollums schreven.

10 jannewaori Ė 17.20 Ė Poes Joris is niet al te goed en dus maek ik me zorgen. Ik maek me gauw zorgen. Eregisteraovend het hiíj wat spiíjd en gister kwam hiíj mar niet biíj de buren weg naor me toe. Ik hebbe daor in schure en hokken keken, mar Joris was nargens te zien. Pas an et aende van de middag, doe et al donker begon te wodden, zat hiíj biíj de veurdeure. Mar hiíj wol niks eten en drinken. Hiíj wol allienig mar liggen. Doe ík vot mos te vertellen naor Oosterwoolde heík him in de gerage laoten, zodat hiíj niet an de zwarf gaon zol. Doe ík weer thuus was het hiíj nog een ure in huus west, mar et was nog krek zo. Vannaacht het hiíj weer in de gerage west. Doe ík vandemorgen biíj him kwam, lag hiíj daor nog in zien maantien te slaopen. Hiíj wol graeg in huus en wol doe wel wat lekkers uut een blikkien hebben. Mar veerder lag hiíj mar wat te liggen. Vandemiddag het hiíj weer in de gerage west, want ik moch vandemiddag verhaelen vertellen op íe niíjjaorsbiíjienkomst van de Fuchsiaverieninge Frysl‚n in et zaeltien biíj de Regenbogekarke in Ooldehoorn. Tien jaor leden waík ok een keer biíj heur west te vertellen. Dat was doe in Beetsterzwaog. Ik hebbe gisteraovend en vandemiddag knieperties en rollegies had! Doe ík zokrek thuuskwam wol Joris graeg wat lekkers uut een blikkien en hiíj wol buten. Hiíj leek me wel wat helderder. Even ofwaachtenÖ
  De leden van It Frysk Skriuwersboun kregen gister een prentien toemaild mit de tekst Ik skriuw wat ik wol. Dat is goed! Et gaot oons ommes allemaole an! Alle schrievers, in wat veur tael awwe ok schrieven. Wat dír in Frankriek gebeurd is, is ok belangriek veur de Stellingwarver schrievers. Stellingwarf is gien eilaand daor de kwaoie wereld an veurbiíjgaot. Dus: Ik schrief wat ik wil! Et zol mooi wezen as de redaktie van De Ovend, et tiedschrift van de Stellingwarver Schrieversronte, in et kommende nommer ok even andacht bestedet an de anslag op et vriíje woord.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede