13 jannewaori Ė 16.00 Ė Tegere mit Klaas Jager, Edwin de Groot en Peter Hiemstra doe ík mit an een poŽzie/keramiek projekt. Klaas Jager uut Jonkerslaand schrift Nederlaanstaelige gedichten. Zien gedichtebundels woín uutgeven biíj uutgeveriíje In de Knipscheer in Haarlem. Een schoffien leden het hiíj een cyklus van drie gedichten schreven: Drieluik voor Jan Mankes. Die gedichten bin vervolgens in et Fries vertaeld deur Edwin de Groot en ik hebbe ze in et Stellingwarfs vertaeld. Dat was best wel een drege klus. Klaas Jager het me dír eregister over beld en hiíj is dír in eerste instaansie tevreden mit. Peter Hiemstra gaot vervolgens een keramisch objekt biíj de gedichten maeken. Et projekt is trouwens nog lange niet klaor. Klaas gaot nog veraanderings in zien gedichten anbrengen en dan moeín de vertaelers dír ok weer mit an de slag. Een mooi projekt!
  En now gaoíwe dír vanaovend, nao de vesites an et ziekenhuus van gister en vandaege, even tussenuut. Op naor de stad Grunningen! Ajím daor vanaovend ok binnen, kommen jim oons lichtkaans tegen awwe daor dronkend over de diek slingeren. Ik daenke niet dat die kaans slimme groot is, mar ie weten et vanzels nooit.

12 jannewaori Ė 14.50 Ė Ik bin begonnen en rippeteer wat verhaelen veur een optreden van de kommende vriíjdag. In de brief in et Stellingwarfs die ík kreeg staot de zin: Jow maeken dír mar mooie verhaelties van en niks is oons te schunnig. Zoks is me nog nooit zegd of schreven. Ik zal deur de jaoren henne biíj pattie volk toch niet de naeme van een schriever en vertelder van schunnige verhaelties kregen hebben? Och, now ja, en wat dan nog? Ik zitte zowat an et aende van mien karriŤre en et is an de meensken om daor over te oordielen.
  Op mien verjaordag kreeg ik van Jelle een paginagroot artikel dat op 21 november in de Volkskraante ston mit as titel Zo blie was Nijn nog nooit. Et gaot over et grote sukses van uutgeveriíje Bornmeer mit et uutgeven van Nijntje-boekies in de verschillende streektaelen van oons laand. Daor bin dír al meer as honderdduzend van verkocht! Dat is geweldig! Biíj et artikel staon vuuf veurbeelden van bladzieden uut de boekies enÖ dír is ok een bladziede biíj van mien Nijntje-vertaeling in et Stellingwarfs! Dat is mooi! Hebben jim dat boekien al? Jim lezen jim kiender/ kleinkiender toch zeker wel veur in et Stellingwarfs?


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede