15 jannewaori – 16.00 – Gister ston de Stellingwarfstaelige bladziede Stellingwarver Zaeken weer in de Stellingwarf. Et is mooi dat d’r rejaol ommedaenken is veur de anslag op et vri’je woord. Ok mooi dat overal over de pagina potloties en pennen in de hoogte staon. In de Stellingwarven meugen we gelokkig ok schrieven wawwe zels willen!
  Omda’k op et ogenblik kwaolik braanderige ogen meer hebbe, kan ’k onbekommerd lezen en daor maek ik ommeraek gebruuk van. Ik hebbe et boek KattenKwaad, da’k op mien verjaordag kregen hebbe, al hielemaole uutlezen. Verhaelen over katten van verschillende schrievers. Ik scheut iederkeer in de lach onder et lezen van et verhael De kattenfuik van Rudy Kousbroek. Die beschrift hoe as hi’j zien katte de warking van een katteloekien perbeert uut te leggen. Wat herkenber! En dan et verhael De wraak van de Spaanse kat van Hans Dorrestijn… Die perbeert een katte et praoten te leren en lat een stel duffe taelwetenschoppers van een al lieke duf Amsterdams instituut meer as verstomd staon! Prachtig!
  Ik hebbe vandaege foto’s van Boris en Joris naor grafikus Peter Lazarov in China maild. Die zal een ongetwiefeld mooie hooltgravure van heur maeken. Ik hebbe de beide katten ok verteld da’k foto’s van heur naor China stuurd hebbe. Ze snapten et niet. China… Waor lag dat? Dat doe he’k mar zegd dat et hiel veer vot is. Nog veerder as Buil…
  Hieronder een foto van gistermiddag. Mien huus in de sni’j. Et was even wit in Ni’jhooltpae...


14 jannewaori – 17.00 – Et is gisteraovend een wilde aovend wodden in Grunningen. Ik hebbe een brotien kroket had bi’j de McDonald’s an de Herestraote. En… ik hebbe d’r gien miskommen van had. Ik bin de laeste maonden aanders allemachtig veurzichtig mit wa’k ete. Ik moet de kommende maond in ieder geval an de prednison omdat et wat minder goed gaot en begin feberwaori weer naor de internist. De longfoto’s weren gistermiddag trouwens goed.
  We zatten hier an et aende van de morgen en et begin van de middag mit een grote stroomsteuring. Wat biwwe as saemenleving kwetsber an ’t wodden! De terroristen hoeven mar een peer centraoles an te pakken en et hiele spul leit plat. Nao de steuring begon et prachtig te sni’jen en wodde de hiele wereld even wit!
  Doe ’k vandemorgen eerpels en witlof kocht bi’j mien gruunteboer op ’e wekelikse mark in Wolvege, vreug ien van de beide gruunteboeren me zuver een betien ongerust a’k lichtkaans ok mitwarkte an et Fraanse blad Charlie Hebdo. As dat zo was konnen oons de koegels ommes op elk mement om de oren fluiten. Ik kon de man en de aandere klaanten geruststellen. Ik schrieve katteverhaelen veur et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. Dat liekt me vri’j onschuldig. Mar… dat tiedschrift zol wat mi’j anbelangt ok best es wat pittiger wezen meugen.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede