19 jannewaori Ė 16.00 Ė Doe ík gistermiddag thuuskwam van De Fochtel kwam Boris dír anlopen mit een klein moesien in de bek. Hiíj wol dír mit in huus, mar dat moch vanzels niet. Et moesien leefde nog, dat ik hebbe Boris de moes ontzet. Doe moch Boris in huus en et moesien zat stief tegen de mure an biíj de veurdeure. Laeter was hiíj vot. Et was de vierde keer daík op die meniere een moes et leven redded hebbe uut de klauwen en bekken van Boris en Joris. Ok al vervrotten miljoenen moezen de greide in et zuudwesten van Frieslaand, ik viene toch daík gistermiddag zegenriek wark verricht hebbe. Vandemorgen waík trouwens te laete mit dat zegenrieke wark. Doe ík van bedde kwam, zatten Boris en Joris biíj de veurdeure op me te waachten. Boris hadde krek zowat een moes op. Dír hong him nog een aende stat tot de bek uut. En zo vleug hiíj in huus. Ik hebbe him dír lieke hadde weer uutjacht. Doe hiíj een kertier laeter klaor was mit zien walgelike bezigheden heík him in huus laoten. Ik stikke gien etische verhaelen meer tegen heur of, et helpt me niks. Mar as ik een liefhebbende god west was, haík de boel indertied wel wat aanders in mekeer knusseld as dat et dír now henneligt. Dan zoík veurkommen hebben dat alle wezens mekeer mar doodmaeken en opvreten. De schepping is prutswark! Maendagmorgenwark! VandemiddagÖ het Joris trouwens een moes pakt en opvretenÖ
  Vandemorgen bin ík een ure laank tillefonisch interviewd deur Dick van Niekerk over mien schrieveriíje in et Stellingwarfs veur et blad Locomotie van de Onofhaankelike Senaotsfraktie van de Eerste Kaemer. Ik hebbe him vandemiddag nog een peer fotoís, een gedicht en een kollum toemaild, eventueel veur biíj et interview.
  Vandemiddag het Anke et huus schonemaekt en ik hebbe een aende kuierd. Et was lange niet zok mooi zunnig weer as zaoterdagmiddag. Doe heík onderstaonde foto nog maekt van et laand naor de Kuunder op. In de veerte ligt et te zoep en te biet en dír drieven een peer zwannen in de sloot. Hier bluuien biíj et veurjaor nog een boel dotterbloemen. Nog even en et is weer zoveer!


18 jannewaori Ė 17.00 Ė Vandemorgen mossen kool- en pimpelmesies biíj de vetbollen in de tuun even plak maeken veur een koppeltien statmesies. Wat een mooi gezicht! Ze hebben allemaole wel zin an wat lekkers!
  Op woensdag 28 jannewaori komt dír groot artikel mit fotoís over twie bladzieden in de Stellingwarf en de Niíje Ooststellingwarver over et niíje Centrum veur Prentkeunst van de Stichting Nobilis in de vroegere schoele van De Fochtel. De feestelike eupening van dat Centrum is op 31 jannewaori. De man van de kraanten wol dír ok graeg een foto van et bestuur biíj, dat zodoende het fotograaf Rens Hooyenga Pieter, Beint, Rinnie en miíj vandemiddag op íe Fochtel op petret zet. Twie aandere bestuursleden, Remco en Sake konnen dír niet biíj wezen.
  Omdat et gistermiddag mooi weer was heík vuuf kilemeter lopen. Dat is een hiele tippe veur miíj, want ik bin meer een fietser as een loper. Mar ik lope de laeste tied aovens in duuster ok wel es een peer kilemeter, omdat dat lekker veur de ogen is. Ik kwam biíj miíj an de weg biíj een huus langes (zie foto hieronder)


daor vroeger meensken woonden die biíj de jehovaís weren en de kiender van die meensken mochten op schoele niet mitdoen an Sunderklaos. Ik vun dat begrotelik en dat vien ik nog. Zoks moejí kiender niet andoen willen. Mar ja, godsdienstenÖ Ik neme drekt an dat die veur tal van meensken in heur persoonlike leven van groot belang en een groot goed wezen kunnen. Mar de meniere waorop nogal wat meensken dír mit ommegaon hebben een allemachtigen protte ellende in de wereld veroorzaekt. Tot an de dag van vandaege. En wees dír mar wisse van: zolange as dír meensken wezen zullen, zal zoks niet veraanderen. Want meensken bin schoftig veur et onbekende en ze drokken meensken, die krek even aanders binnen as ziíj, mar al te graeg in de hoek waor de klappen valen.

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede