23 jannewaori 16.00 Gisteraovend hek verhaelen verteld in appattementekompleks De Hofstaete in Beilen. In de lift naor de dadde verdieping hong een anplakbiljet daor op ston dat de bingo oflast was en dat de heer J. Veenstra kommen zol om verhaelen in dialekt te vertellen. Dr ston ok bij dat et wel es een aorige aovend wodden kon. Even laeter kwammen dr een vrouw en een man de gemienschopsruumte in. Meensken uut et westen en doe die heurden wat veur aovend et wodden zol, wollen ze drekt weerommegaon. Een avond in dialekt, maar dat kunnen wij niet verstaan. Wij komen uit het Westen Ik bin sebiet op die meensken ofstapt en hebbe zegd dak overal komme te vertellen, tot in Den Haag an toe, en dat ze mien prachtige tael tot now an toe overal verstaon kund hebben. Dat doe bin ze bleven en ze verstonnen alles en kochten in et schoft ok nog een boek van me. Zo moej dr mit an! Vot mit alle veuroordielen! De wereld komt dr in omme! Ze kochten mien roman Et geheim van de wiend. As dr meensken binnen die disse spannende roman nog niet hebben en altied nog es van plan weren en schaf et boek an Die meensken moen niet al te lange meer ommedrokkedreten. Van de twie drokken en mit mekeer 2500 exemplaoren bin dr nog 60 over. Via disse website kuj et boek nog bestellen! Et wodt niet nog een keer herdrokt en op is op!


22 jannewaori 16.00 Een zael vol volk het gisteraovend in oons mfc geneuten van Boer Jan en zien Paulien uut Allingewier. Zeuven jaor leden deden zij mit an Boer zuukt vrouw en ze vertelden hoe as zoks now percies in zien wark gaot. En ze konnen allebeide prachtig vertellen! Een mooie aovend! Hoe as et percies gaot, vertel ik hier niet. Jim blieven zundagsaovens mar mooi kieken naor de belevenissen van Boer Tom. Mar alles is niet zoas et liekt Ik kan jim wel vertellen dat Jan en Paulien slim te spreken weren over Yvon Jaspers, die et pergramme prissenteert. Ze vunnen heur beidend een schat. Mar et pergramme kwam altied eerst! Mit Jan zien mem gaot et trouwens hiel goed, die is now 85 en woont in een kangeroehuus tegere mit heur onder ien dak in de boerderije!
  Vannaacht hak weer es een rippeterende droom. Ik drome geregeld dak hiele lange aenden lopen moet en dak dat in et laeste niet volholen kan. Vannaacht mok naor Et Vene lopen, mar ik leup verkeerd en toffelde op et laeste al in Bolsward omme. Omdak niet veerder kon, reup ik een man die anrieden kwam op een karre mit een peerd dr veur. Hij hadde een stokmennig kleinjongen bij him op e karre. Ik vreug ak mitrieden kon. Mar et peerd sleug op e loop en ien van de kleinjongen slingerde van de karre en raekte onder de vielen. En doe scheut ik doodmu wakker.
  Vandemiddag hek gewoon een kuiertocht van vuuf kilemeter in et echt maekt en ik bin dr niet slim mu van wodden. Hieronder een foto van vandemiddag. Even veurbij mien huus staot disse lachende boeddha. Op e aachtergrond staot et boerespullegien daor kammeraod Haarm (de Stellingwarver schriever Harmen Houtman) as kiend woonde.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede