25 jannewaori – 14.40 – Ik stappe zodaolik in de auto en dan rie ik naor de Friese stad Workum toe. Daor za’k mitdoen an de Midwinterverhaelemiddag. Et is veur de tiende keer dat die hullen wodt! Ik hebbe d’r in et verleden al een peer keer eerder an mitdaon. Koppelties meensken kommen al kuierende bi’j verschillende verhaelevertelders langes. Ik bin de laeste vertelder van et pergramme, vandaor da’k now pas votgao. Et is vandemiddag om twie ure al begonnen. Omda’k beslist waarm staon wil te vertellen ma’k, krek as in 2012, in de pottebakkeri’je aachter vegetarisch en visresteraant It Pottebakkershûs staon. Dat is mooi! Behalven naor mi’j kun de meensken luusteren naor de verhaelen van Douwe Kootstra, Mindert Wijnstra, Marijke Griek en Age Veldboom. Omdat et veur de tiende keer is komt de bekende Friese zanger Gerrit Breteler te zingen.
  Hieronder nog een foto van gister. Doe ’k gistermorgen van bedde kwam hadden de kiender van de overburen al een mooie sni’jpoppe maekt. Overal in et dörp weren kiender an ’t sni’jpoppen maeken. Dat veraandert deur de jaoren henne gelokkig niet!


24 jannewaori – 16.00 – Vandemorgen was de wereld prachtig wit! Ik hebbe sni’jscheuven en -veegd en zodoende de oprit naor huus toe schonemaekt. Vandemiddag he’k mien al haost gebrukelike vuuf kilemeter lopen. Et is spietig dat de sni’j al zo gauw weer votraekt…
  En dan nog even wat over gister… Et was gistermorgen prachtig zunnig winterweer, dat ik bin doe om even over tienen in Wolvege in de trein stapt naor Franeker. Daor he’k in Museum Martena de mooie tentoonstelling Pjutten en beukers. Friese kinderportretten 1550-1800 bekeken. Et is mooi om te zien hoe de jonge kiender van de Friese aodel in vroeger tieden op schilderi’jen weergeven wodden. De kleine joongies altied in een jurkien. Die hadden ze tot een bepaolde leeftied an, omdat dat makkeliker was om een kiend te verschonen. Kleine maegies wodden ofbeelded mit dure zulveren rinkelbellen… Hiel mooi! Alhoewel dudelik te zien is dat niet alle schilders lieke goed schilderen konnen. De schilderi’jen van Wybrand de Geest beheuren tot de mooisten. Mar de tentoonstelling is zeker een anraoder! Nooit eerder bin d’r zovule van disse kienderpetretten bi’j mekeer te zien west! Nao de vesite an et museum he’k in de stad een brotien eten en wat drinken had. Et was mar een klein zaekien mit een stok of vier taofelties, mar de man was vreselik attent. Doe ’k mien medesienen op et taofeltien legde, vreug hi’j drekt a’k d’r een glassien waeter bi’j hebben wol. Now, dat overkomt me praktisch nooit! Ik hebbe ok een kleine stadskuier maekt en wat foto’s maekt. Doe ’k daor middags weer in de trein stapte, was et nog altied prachtig zunnig winterweer. En… ik was nog mar krek Franeker uut of de wereld zat tot huus an toe dichteplakt mit dikke toppen grieze wolle. Hieronder een foto van gistermiddag. De toren van et mooie Franeker stadhuus torent boven de huzen uut.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede