31 jannewaori Ė 12.40 Ė Et was de bedoeling daík gisteraovend om tien ure klaor wezen zol mit mien optreden veur de Jong Keardel Klub in Suntjehannesge. Mar et pergramme wodde wat ommegooid en zodoende waík eerst even nao half twaelf klaor. Dat ik was pas nao middernaacht thuus en lag eerst om half twieje op bedde! Mar et was slimme genoeglik biíj de Jongkerels en heur Fammen. Ik bin daor in de kunde kommen mit Grytsje Kingma, die lieties in et Fries zong. Een prachtig lietien over heur geboortedŲrp Kimswerd! We hebben boeken ruild. Ik hebbe heur een boek van miíj geven, ziíj stuurt miíj heur boek toe! Zoks is aorig!
  Vandeweke stonnen dír mooie stokken in de Niíje Ooststellingwarver en de Liwwadder Kraante over oons Centrum veur Prentkeunst van de Stichting Nobilis in de vroegere schoele van De Fochtel. Ik hebbe de ere sund kotten in et bestuur te zitten enÖ vandemiddag is dan de officiŽle eupening deur wethoolder Engbert van Esch van Oost-Stellingwarf. Een groot gezelschop komt eerst biíj mekeer in dŲrpshuus Et Legien dat tegen oons Centrum anplakt zit. Veurzitter Remco Heite van Nobilis komt daor an et woord en dír wodt optreden deur Anneke Tulp (zang) en Jan Roorda (piano). Tegere bin ziíj et duo ŤhJAjuh. Ze bin ofkomstig uut et Franeker Straotkabberet en et kabberet Sjocht. Wethoolder Van Esch komt vanzels ok an et woord en dír bin happies en draankiesÖ Dat ik haele Fettje aanst in Noordwoolde an en dan gaot et los! Feest op íe Fochtel! Gao dír mar es henne te kieken! Ie kieken je daor de ogen uut!


30 jannewaori Ė 16.00 Ė Ik hebbe gister, onder de aovend, in klad een kollum schreven over et schoonmaek- en opruumviris dat me op et ogenblik te pakken het. Et gaot hier allemachtig mal in huus!
  Vandemorgen was de wereld prachtig wit, dat ik hebbe de oprit eerst mar es schoneschept. Wat een wondermooi gezicht! Wat miíj anbelangt mag de sniíj wel even liggen blieven!
  Et mooie is daík al een weke gien last meer van braanderige ogen hebbe! Ik hope dat et even zo blift! Veur de wissighied bin ík vleden weke toch mar even naor de brilleman west. En ja, de glaezen konnen wel een betien starker. Dat ik hebbe vandemorgen mien niíje brille ophaeld. Ik hebbe me ok drekt mar een niíj, hip montuur anschaft, dat ik kan now hielemaole biíj de tied de diek uut. Een kleine twintig jaor leden heík mien eerste brille kregen, een kleine vuuf jaor leden bin dír veur de eerste keer starkere glaezen inkommen. Die niíje brille moet trouwens wel wennen. Ik zie haost nog beter mit de ooldeÖ 
  Doe ík vandemorgen in Wolvege was, zag ik een oolderwetse, witte rouwkoetse deur de sniíj rieden mit een witte liekkiste dír in en twie zwatte peerden dír veur mit witte ploemen op íe heufden. Wat mooi! Op die meniere gaojí toch vule mooier naor je laeste plak as in een auto!
  Vanaovend maík verhaelen vertellen in De Rank in Sunt Jehannesge veur de Jong Keardel Klub en heur partners. Ik bin dír in 1996 of daoromtrent ok een keer west te vertellen en mag now dus op herhaeling. Behalven dat ik optreden zal bin De Jongfammen biezundere gaasten en ze hebben een Mysterie GuestÖ Mar veurdat die daor uut een deuze springt, hoop ik al weer thuus te wezen.
  Vandemiddag heík vuuf kilemeter deur een witte wereld lopen. Mit mekeer heík in jannewaori een goeie vuuftig kilemeter lopen. Al lopende kwam ik biíj et huus op íe foto hieronder langes. Hier woonden Haarm en Jeltsje Koopstra vroeger. Ik haelde ien keer in et jaor zulverpepier biíj Jeltsje en heur dochter Jaanke weg. Dat beweerden ze veur miíj en ik nam et mit naor schoele. Veur de bliendenÖ


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede