12 feberwaori Ė 16.30 Ė Hebben jim zaoterdagmiddag nog niks en willen jim dír wel even uut? Et splinterniíje Centrum veur Prentkeunst in de vroegere legere schoele op íe Fochtel hoolt dan Eupen Dag. Kom al dat moois mar es bekieken! Et is niet allienig veur de meensken op íe Fochtel, mar iederiene mag die middag langeskommen. Ik bin dír ok en leidde jim tegere mit Pieter, Beint, Rinnie en Christien mit genoegen rond deur et gebouw en et winkeltien waor van alles te koop is. De toegang is vergees en jim kun ok nog wat drinken kriegen. Et adres is: Zuideinde 26B, 8428 HE Fochteloo. Tot zaoterdag!
  Ik hadde vandemiddag eins een groot aende lopen wild, mar et was zo diezig en ik bin zo snotterig en verkolenÖ Dat et is mar een klein aentien wodden. Vroeger kende ík iederiene in et dŲrp, mar now weeík niet iens wie dír allemaole in de huzen an mien eigen straote wonen. Veur et huus daor as Sipke en Hennie (de Vries) vroeger in woonden, staot now een groot hekke op íe dam en daor moejí bellen. Biíj huus kují niet kommen. Hebben zokken wat te verbargen? Et is niet echt Stellingwarfs en zo wawwe et hier vroeger niet wend. Biíj Sipke en Hennie hadden ze vroeger al een kastboom doe ik een klein kiend was. Wiíj hadden dat niet. Mar mit mien moeder gong ik daor dan henne. Wat vun ik dat mooi! Al die branende keersies! En ik speulde mit Wube (die dír now al niet meer is) en mit Gijs, die dír tegenover woonde. We staon hieronder op petret, zittende op íe regenbak aachter Gijs zien huus. Een fotogien van september 1951. Dat het mien moeder dír temeensen aachterop zet. Van links naor rechts: Gijs, Wube en ikÖ An zokke dingen daenk ik dus aík de diek langestoffele. Ik bin een slim mankelieke kerel.


11 feberwaori Ė 17.00 Ė In de tuun bluuien de sniíjklokkies en de bloempies van de toverneutepolle bin prachtig geel. We gaon staorigan de goeie kaant opÖ
  An et begin van de middag heík biíj de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop wat boeken ophaeld veur de verkope. Butendat heík de drokproeven van mien niíje roman Een vrouw van ivoor mitneumen. Ze hebben de verbeterings die ík anbrocht hadde verwarkt. Now zal ik de boel weer naokieken. Daornao bin ík in Berkoop naor MFA MeJander gaon veur een middag van de Anbo. Jacob Bijlsma, oold-boswaachter uut Broeksterwoolde, leut in de DŲrpszael diaís en filmpies zien over de netuur. Een prachtig mooie middag! Hieronder een internetfoto van et nog niíje MFA MeJander. Een mooi gebouw, mar et was dír vandemiddag hatstikke koold. Ik hope wel dat ze daor de volgende keer de kachel anzetten!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede