18 feberwaori – 17.00 – Ik hebbe gisteraovend nog een onverwaachs optreden verzorgd veur de plattelaansvrouwluden van De Kniepe, want die zatten mit de hanen in et haor. De man die ze daor hebben zollen, zat inienend mit een starfgeval in de naoste femilie… As ik niet kommen kon. Now ja, De Kniepe is niet veer uut de buurt en de verkooldhied is nog nooit over, mar niet zo slim meer as et west het. Dat… ik bin toch mar ofreisd naor De Kniepe. Et kwam wel een betien op ’e stemme an, mar ik hebbe et d’r goed ofzwieten en een genoeglike aovend beleefd mit de vrouwluden! En… ik hebbe een lekkere Friese kruudkoeke mit naor huus kregen!
  Omdat et vandaege mooi en zunnig weer was, he’k vandemiddag mar es weer vuuf kilemeter lopen. Veur de broodneudige kondisie…
  Hieronder een ni’je anweenst veur mien grafiekverzaemeling die vandaege over de post naor me toe kwam. Een prachtige hooltgravure uut et jaor 2000 die maekt is deur grafikus Peter Lazarov. Et stelt Isaac en Rebecca veur. Doe Isaac veertig jaor was, stuurde zien heit, Abraham, d’r iene op uut om een vrouw veur zien zeune op te scharrelen. Want ja, Boer zuukt vrouw beston nog niet… En zo kwam Rebecca in de femilie. Et akkedeerde wel aorig goed, dat Isaac en Rebecca trouwden, mar ze konnen gien kiender kriegen. Isaac vreug an God om heur uut de braand te helpen en Rebecca vruchtber te maeken. En zie der! Ze kregen een twieling: Esau en Jakob! Mar die zollen laeter nog veur een protte kribberi’je en gedoe zorgen… Dat now ja, mit et meensdom het et nooit echt wat wodden wild.


17 feberwaori – 17.00 – D’r kwammen verschillende reakties op et gedicht Moeder van gister. Dat vun ik slimme aorig!
  Op mien verjaordag kree’k et boek De taal achterna van Wim Daniëls. Ik hebbe et now lezen en vun et een mooi boek! Uutgaonde van verhaelen over de meensken van vroeger uut zien dörp en de tael van zien dörp (et Braobaanse Aarle-Rixtel) schrift Wim Daniëls prachtige verhaelen over tael. Op disse meniere is et een genoegen om over tael te lezen! Niks gien dreuge kost! Gien wonder dat zien boeken zo goed verkocht wodden! Daniëls schrift et volgende over de toekomst van de streektaelen: Rond pakweg 2050 is het afgelopen met het dialect van Aarle-Rixtel en met alle andere dialecten in Nederland. Dan zijn onze dialecten nog slechts cultureel erfgoed, door heemkundige liefhebbers af en toe van stal gehaald om in liedjes of anderszins tentoongesteld te worden. Ik daenke dat Daniëls hier geliek an het. Ik weet et wel zeker. Et is slimme spietig, mar d’r is gien redden an. As de oolden et de kiender niet meer mitgeven, is et op een dag gewoon gebeurd. Zo simpel is et. Ik snappe waorlik niet dat meensken niet inzien hoe mooi as heur eigen tael is en daj’ die niet vergriemen moeten zollen. Mar ja… Mit et Stellingwarfs gaot et niet goed. Minder as de helte van de meensken in de Stellingwarven bruken heur tael nog geregeld. Zie et kaortien hieronder, dat heurt bi’j een onderzuuk dat de perveensie Frieslaand lessend hullen het naor et gebruuk van de verschillende streektaelen. Opvalend is dat et Amelaans nog zo goed bruukt wodt. Tal van stadstaelen doen et trouwens ok beter as et Stellingwarfs.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede