20 feberwaori Ė 17.00 Ė Ik bin vandemorgen om even over elven in Wolvege in de trein stapt en naor Liwwadden reden. Dír stonnen verscheiden meensken op et perron te kochelen en te snotteren. Et wil ok mar niet overgaon! Mar et is ok van dat rotweer. Hawwe mar es goed winter! Mar is altied haastÖ In Liwwadden heík in et Eupen Atelier in et Fries Museum biíj schilder Christiaan Kuitwaard uut Berkoop keken. Die is daor de hiele weke doende mit zien projekt om petretten van dichters te maeken. Hiíj het miíj in oktober al in zien atelier in Berkoop ofbeelded en dat petret hangt now in et Fries Museum, dat ik hebbe mezels daor bekeken. Wiels Christiaan een broggien at, hewwe genoeglik even praot. Ik hebbe de tentoonstelling over Gerrit Benner ok even bekeken en hebbe in et resteraant van et museum een brotien eten. Wil et Fries Museum overleven dan moet et tentoonstellings orgeniseren daor een protte meensken op ofkommen. Et Drents en et Grunnings Museum weten hiel goed hoe dat moet! Dír kommen trouwens nog wel twie mooie tentoonstellings, daor aík zeker henne gao te kieken. Van 21 meert tot 10 meie is de tentoonstelling Maria Louise, Vorstin van Friesland. Een tentoonstelling over Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu), de vrouw van stadhoolder Johan Willem Friso, die 250 jaor leden wegraekte. En dan ankem jaor van 1 oktober 2016 tot 5 meert 2017 een tentoonstelling mit schilderiíjen van Sir Lawrence Alma-Tadema. Die wodde in 1836 as Lourens Alma Tadema in Dronriep geboren en wodde in Engelaand een bekend schilder. Hieronder een zelspetret van Alma-Tadema uut 1896.


19 feberwaori Ė 17.00 Ė Ik hebbe een kollum schreven over Boer Geert. Dat kon zo staorigan vanzels niet aanders. Iederiene het et over Geert en alleman het wel een oordiel over die man.
  Vandemiddag heík weer vuuf kilemeter lopen. Et is altied even deurzetten, mar et voldot me goed. Ik vule me dír aovens fitter deur. Ik leup vandemiddag drie vrouwluden aachterop en twieje dír van hebben mit me in huus west om een bakkien thee.
  Ik leze een protte katteverhaelen enÖ ik schrieve ze now zels veur et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. Ik hebbe now et boek Over katten lezen. Een mooi boek mit een had kaft uut 1973. Dír staon katteverhaelen in van een hieleboel schrievers: Bertus Aafjes, Simon Carmiggelt, Hans Andreus, Anna Blaman, Godfried Bomans, Renate Rubinstein, Remco Campert, Marga Minco en nog een protte aanderen. Dír bin prachtige verhaelen biíj. Et boek is saemensteld deur Clare Lennart en de bekende kienderboekeschriever Dolf Verroen. En Dolf die ken ik! Die woont tegere mit Gerard in et oolde burgemeestershuus van Doniawerstal in Langweer. Ik hebbe al es mit Pieter biíj heur west te eten, mar dat is al een jaormennig leden. Pieter het indertied verhaelen van Dolf vertaeld in et Stellingwarfs. Dat is et boek Dikke Doezerd wodden en daor het Pieter de H.J. Bergveldpries veur kregen. De hoogste Stellingwarver literaire pries. Bestaot die eins nog of is die deur de beide gemienten ofdaankt c.q. votgriemd? Ik heure nooit meer wat van die priesÖ De laeste jaoren heík trouwens gien kontakt meer mit Dolf en Gerard had. Hoe zol et mit heur wezen? Dolf is now 86 jaor en hiíj staot hieronder op petret mit de Friese kienderboekeschriever en kollega-vertelder Mindert Wijnstra (links).


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede