24 feberwaori – 17.00 – Ik hebbe et twiede boek van Camilla Läckberg, Predikant, ok al uut. Wat een superspannend boek! Ik mos gewoon lezen blieven! Onder et liek van een jonge vrouw wo’n twie geraemten vunnen in de Keuningskloof in et Zweedse kustdörpien Fjällbacka, daor alle boeken van Läckberg speulen. Wie is dat dooie maegien en van wie bin de geraemten? Et is dudelik dat de bonken van zowel et maegien as van de geraemten op verschillende plakken mit opzet breuken binnen. Wie het dat daon? Iene van de femilie Hult? Mar wie? Gabriël, Johannes, Robert, Johan, Jakob… Wat kan godsdienstgekte meensken tot verschrikkelike dingen anzetten! Inspekteur Patrik Hedström gaot mit zien kollega’s an de slag. Vule hulpe van zien vrundinne en schriefster Erica Falck het hi’j in dit boek niet, want Erica moet een kiend kriegen. Van Patrik dus. Ze lopt op alle daegen. Wat een mooi boek! Ik wol da’k zokke spannende boeken schrieven kon. Mar ik zol vermoedelik vertiezen in alle verhaellijnen en nooit zokke mooie plots bedaenken kunnen.


23 feberwaori – 17.40 – Even veurda’k vandemiddag vot zol, kwam ex-belastingdienst-kollega Jan op ’e fiets langes. Dat kwam dus mal uut. Ik zal binnenkot es naor him en de vrouw in Wolvege, dan kuwwe dan es uutgebreid bi’jpraoten!
  Tot in april is in de boekewinkels een Camilla Läckberg-aktie. Aj’ drie boeken van disse beroemde Zweedse thriller-schriefster kopen hoej’ d’r mar twieje van te betaelen. Omdat iederiene pocht van heur boeken en omda’k een tillevisieserie van heur verhaelen zien hebbe en die prachtig vun, he’k laestdaegs drie boeken kocht. Veur de pries van twieje dus. En now he’k et eerste boek, IJsprinses, lezen. Een jonge vrouw het heurzels tekot daon, mar… een kammeraod van heur raekt even laeter ok weg. Inspekteur Patrik Hedström en schriefster Erica Falck gaon op onderzuuk uut… Patrik en Erica kriegen in et eerste boek trouwens ok verkering! En… in et twiede boek, Predikant, daor a’k now in an ’t lezen bin, kriegen ze al een kiend. Die Patrik hoolt van anpakken. Ik mag zoe’n pelisieman wel! Et betekent dus da’k nao et lezen van dat eerste boek mit alderhaande spannende verhaellijnen, die deurgaon in de volgende boeken, kompleet verkocht bin. Ik hebbe alle negen boeken van Camilla Läckberg now dus anschaft. Ok heur laeste boek Leeuwentemmer, dat krek verschenen is. Heur boeken wo’n in mar liefst 55 lanen uutgeven! En ja, ik hebbe now dus wel et vreselike vermoeden dat zi’j meer mit heur schrieveri’je verdient as dat ik d’r mit verdiene. Kan mien uutgever niet es wat meer veur mi’j doen? Kan mien ni’je autobiografische roman Een vrouw van ivoor bi’jveurbeeld niet in Zweden uutgeven wodden? Hieronder een foto van Camilla Läckberg uut The Literary Magazine die maekt is deur Bingo Rimér.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede