2 meert Ė 17.00 Ė Veurofgaonde an de priesuutreiking zat ik gister in Theater De Winsinghhof in Roden naost een vrouw die me es op-en-daele ankeek en doe zee daík een mooie kop mit haor hadde! Doe kon mien middag al niet meer kepot! Nao ofloop van de uutreiking van de DvhN-Streektaelpriezen kreeg iederiene twie boeken mit naor huus toe. Eerstens: Op stee, Drentse en Groninger plaatsnamen verzameld. Et boekien is saemensteld deur Abel Darwinkel (Drents) en Eline Brontsema en Siemon Reker (Grunnings). En dan kregen we vanzels et boekien In de priezen, dat naor anleiding van de tiende priesuutreiking uutgeven is. In et boekien staot et begin van et verhael In de priezen dat in et Drents schreven is deur Gerard Stout (winner van de DvhN-Streektaelpries 2008). De aandere prieswinners en nommeneerden kregen an et aende van vleden jaor de vraoge as ze dat verhael ofmaeken wollen. Elf schrievers hebben dat daon. Dat is niet zovule, mar Gerard Stout het intied mit een alderhaande meensken in Drenthe spul kregen. Gerard wil niks meer van et Drents weten, schrift niet meer in et Drents en het alderhaande lidmaotschoppen en abonnementen opzegd. Gevolg: spul in Drenthe! Dat verschillende schrievers wollen daoromme niet an dit boek mitwarken. Ik hebbe dat wel daon en Sjoukje Oosterloo ok. Wiíj vertegenwoordigen zodoende de Stellingwarven in dit aorige boekien. Alle prieswinners en nommeneerden staon dír ok keurig in vermeld. Ondaanks alle reboelie toch een mooi initiatief! Hieronder nog een foto van gister die maekt is deur Lenus van der Broek nao ofloop van de biíjienkomst in Roden. Van links naor rechts: Sjoukje Oosterloo en Johan Veenstra mit et boek In de priezen, Christine Mulder en Roely Bakker mit bloemen en heur nommenaosie veur Van schossel tot slingerpad en uutgever Sietske Bloemhoff.


1 meert Ė 18.00 Ė Nao ofloop van de biíjienkomst in et krematorium kwam dír gistermiddag in hotel Heidehof een vrouw biíj me die me vertelde dat ze mien kollums in de Liwwadder Kraante altied uutknipt en die dan naor Stellingwarver kunde van heur in Enschede stuurt. Zoks vien ik aorig om te heuren!
  Vandemiddag bin ík naor Roden west. In Theater De Winsinghhof wodde veur de tiende keer de Dagblad van het Noorden Streektaalprijs uutreikt. Ik hadde een uutneudiging en wees daor biíj omdat et veur de tiende keer was enÖ omdaík de DvhN-Streektaelpries 2009 wunnen hebbe mit mien roman Et geheim van de wiend. Ik kreeg de pries vuuf jaor leden uutreikt in de biebeltheek van Emmen en was en bin dír nog altied ontzaggelik bliede mit. Van Et geheim van de wiend bin nog zoeín vuuftig exemplaoren te koop. Et boek wodt niet nog een keer herdrokt. Toegeliekertied mit miíj wun DaniŽl Lohues doe in de kattegerie CD/DVD. De middag in Roden wodde eupend deur Pieter Sijpersma, de heufdredakteur van et Dagblad van het Noorden, en prissenteerd deur Erik Harteveld. Dír was een pergramme mit veurdrachten en meziek. Juryveurzitter (en burgemeester van Aa en Hunze) Eric van Oosterhout maekte de uutslaegen bekend. In de kattegerie PoŽzie en Proza wun Chris Kiel mit zien verhaelebundel Weerzain. In de kattegerie CD/DVD wunnen Bert Hadders en de Nozums mit heur cd De Bosklopper Tapes. Hieronder twie fotoís van vandemiddag. Links: De Winsinghhof naost de Roder karke. Rechts: Een pat van de nommeneerden op et teniel as Eric van Oosterhout et juryrappot veurlest. Hielemaole links winner Chris Kiel. In de blauwe trui Abel Darwinkel van Het Drentse Boek. Hiíj was nommeneerd veur Strunen in de taoltuun. En dan naost Eric van Oosterhout oonze Christine Mulder en Roely Bakker die mit nommeneerd weren veur oonze Stellingwarver nommenaosie: et keunstboek mit gedichten Van schossel tot slingerpad. Morgen meerÖ


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede