4 meert Ė 16.30 Ė Kultuurdippeteerde Jannewietske de Vries het me gister weten laoten dat ziíj, krek as Twiede Kaemerlid Lutz Jacobi me dat al eerder weten leut, van ít jaor ok graeg mitsutelen wil in de Stellingwarven! Dat is hiel mooi! Ik kan bliekber toch wel aorig mit vrouwluden ommegaon. Ik hebbe dír now al twie bekende sutelders biíj haeld. As de aandere sutelders now ok es een peer meensken (bekend of onbekend) vraogen en sutel mit! Kom op, volk! Vraog goenend! Jim hebben toch grif wel een buurman/-vrouw, snaorske of aachtergatsnichte die wel es een keer mitdoen wil. Now, toe dan toch! De sutelaktie moet in staand blieven, mar dan hewwe wel sutelders neudig. Geef jim (eventueel biíj miíj) op!
  Vannaacht heík me biíj een kapper et haor keuperrood varven laoten. Dat kan mien eigen kapper nooit daon hebben, want die dot niet an haorvarveriíje, omdat ze dat hiel slecht veur et haor vint. Doe ík wakker wodde bleek et trouwens een droom west te hebben. Gelokkig marÖ
  Vanaovend reis ik of naor et Drentse Elp. Daor maík vertellen veur verschillende sosen van et dŲrp in hotel De Koekoekshof. Ik hoeve et daor niet allienig te vertonen, mar mag optreden mit een Zingende Broeder. Wie zol dat toch wezen? Hieronder een zoemers internetplaetien van De Koekoekshof.


3 meert Ė 17.00 Ė De Stellingwarver schriever Boele Land en de vrouw bin vandaege zestig jaor trouwd. Dat is niet niks! Fielseteerd!
  Vleden weke kreeík et Drents letterkundig tiedschrift Roet weer over de heerd. Dat is altied de muuite weerd! Disse keer mit een prachtig gedicht van Gerard Nijenhuis. Et hiet Zundag en et begint zo: As ooit de wereld opholdt met bestaon,/zal ít op een stille zundag wezenÖ Aík mooie dichtregels leze, vien ik altied daík ok weer mit gedichten an de slag moet. Mar ik bin een betien een ienziedige dichter mit almar dezelde onderwarpen. En wie zit op meer van etzelde te waachten? Ik wol een schoffien leden eins wel graeg dat dír nog es een niíj dichtbundeltien van me uutkommen zol. Mar now twiefel ik. Want ja, wie zit daor nog op te waachten? In disse Roet staon ok twie mooie verhaelen van Tonko Ufkes in et Westerkertiers. Tonko is ien van de alderbeste verhaeleschrievers van et Nedersaksische taelgebied. Dat vien ik temeensen. Een peer weken leden kwam biíj Het Drentse Boek zien verhaelebundel n tuut op beide schelpen uut. Een bundel mit zestien verhaelen. Die heík me vanzels drekt anschaft. Zundag zag ik Tonko in Roden, hiíj zit in de jury van de DvhN-Streektaelpries, dat doe heík him de bundel drekt ok mar signeren laoten! Ik moet et trouwens nog lezen. Ik moet nog zo vule lezenÖ Hieronder zit ik mit et boek van Tonko Ufkes in de hanen. De foto is zundagmiddag in Roden maekt deur Henk Scholte van de beroemde Grunninger meziekgroep TŲrf.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede