3 november 17.00 Ik hebbe et boek Dagboek van een Platenbaas van Fred Rootveld now uut. Ik schreef dr al eerder wat over. Alderhaande meensken daor hij in zien leven mit ommegaon het won in dit boek bespreuken en kommen dr mar al te vaeke niet al te best of. Rootveld vertelt bijtieden de meerst pikaante en intieme dingen over meensken. Ik kan me veurstellen dat nogal wat volk niet bliede mit dit boek is. Mit een protte meensken kreeg hij spul, mar hij het ok kammeraoden veur et leven. Tal van Friezen kommen ok in et boek veur. Taeke van der Meer komt ok niet zonder kleerscheuren uut de verhaelen te veurschien en goechelder Minze Dijksma uut Wolvege, die jaorenlaank mit Taeke van der Meer en Gryt Wiersma mit Friese aovens de theaters bijlanges gong, komt dr ronduut slecht of. Hij wodt de grond inschreven. En Jeen van den Berg? Die was gek op geld. En dan Harm van et bekende Drentse duo Harm en Roelof. Ik vien dat zokke aorige kerels, mar in et boek komt Harm dr niet best of. En zo gaot et mar deur. Fred Rootveld rekent mit een protte meensken of die niet wollen zoas hij wol en het altied geliek in zien eigen boek, mar ik wol de verhaelen van al die aanderen over him wel es heuren! Hoe zol hij dr dan ofkommen?
  Vandemiddag hek een bestelling anbrocht op e Gediek. Ik kwam daor toch langes omdak onderweg was naor mien postzegelwinkel Feddema in Drachten. Dat kon dus mooi in iene reize en zo bespeerde k die vrouw de verzendkosten! Ie moen je klaanten altied perberen te gerieven! Hieronder twie fotos van vandemiddag. Links: de Sweachsterwei naor Beetsterzwaog. Wat een mooie haastkleuren in de zunne! Rechts: et vroegere tolhusien an dezelde weg.


2 november 16.00 Et weren gister reizen deur de mist naor en van Twente. Op e hennereize zat et hier dichte, mar in Almelo was et mooi en zunnig weer. Mar gisteraovend laete op e weerommereize naor huus, nao een gezellig etentien bij Johan en Gertie, was et overal ien en al mist. Dan is et vervelend rieden. Mar ik hebbe Betsie veilig weer ofzet op et carpoolplak in Stienwiek en bin zels zonder ongemakken thuuskommen. We bin gister in Almelo getuge west van een fantastisch mooi jazzkonsert. Johan Bijkerk en zien New Orleans Band speulden de steerns van de locht. Ik kreeg heur nije cd New Orleans The Cradle of jazz, die gister prissenteerd wodde, van heur kedo. Hiel biezunder was et mitdoen van de Amerikaanse pianist Hod OBrien en zien vrouw zangeresse Stephanie Nakasian. Prachtig! Nao et optreden in Almelo het Johan ze naor et stesjon brocht veur de trein naor Schiphol. Daor hebben ze vannaacht in een hotel slaopen. Vandaege vliegen ze naor Kopenhagen veur een peer konserten, dan naor Los Angeles, en dan naor Japan. Ik bedoel mar! Dat is wel even wat aanders as henne-en-weer reizen van de plattelaansvrouwluden van Drachten naor Grouw! Mar ze hebben ok enthousiast veur mij klapt doe k bedaankt wodde veur mien verhael in et Stellingwarfs. Al hebben ze dr vanzels gien woord van verstaon. Et was een mooie dag! Vandaege kreeg Johan Bijkerk mail van fans. Ien zinnegien is aorig: Many thanks for a more than excellent Sunday afternoon. We enjoyed every minute of it. Including the Frisian short-story teller. Most appropriate in the week of the Short Story. Now toe dan mar Ien keer in et jaor mag Frisian wel, mar veur de rest Stellingwarvian or Saxon please! Omdak vergeten hadde en neem mien fototoestel mit, hieronder dan mar een internetfoto van lady of jazz Stephanie Nakasian.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede