7 november 16.00 Gistermiddag hek alvast een panne gruuntesop mit ballegies veur vandaege klaormaekt en een ovendschottel mit stokkies sukadelappies, eerpelpuree, prei, champignons en spitskool mit wat raspte keze dr overhenne. Vandaege hek nog een pannegien zute appelties kookt en ik hebbe een appel-krummeltaart mit cranberrys bakt. En dat allegeer veur et volk dat hier elk mement de oprit opkommen kan. Vandaege komt et illustere Oranjekommittee naemelik bij mekaander: Douwe, Pieter en ik. Enpartners bin welkom, dat Romkje komt dommiet ok mit. We kommen ien keer in et jaor bij mekaander. Dat is begonnen naodat ik een keuninklike onderscheiding kregen hebbe. Zonder Douwe hak die naemelik nooit kregen. Hoe dat indertied allegeer in zien wark gaon is, vertel ik laeter in mien memoires! Et wodt in ieder geval een mooie en meer as gezellige aovend! De flessen draank staon klaor!

6 november 16.30 Vandemorgen bin k naor de opnaemestudio van de Aachterhoeker zanger Serge Epskamp in Zaandhuzen west om twie verhaelen op te nemen veur een Stellingwarfstaelige cd. Verhaelen uut mien boek Lamert en Lutske uut 1987. Oold spul dus. Ik hebbe de verhaelen uut et heufd verteld en niet van pepier veurlezen. Dat kon wel, want ik hebbe die verhaelen, Op e fiets vot en De pries de jaoren deur wiethoevaeke veur pebliek verteld. Et gong neffens mij wel goed. Serge was in ieder geval tevreden. Ik hebbe elk verhael twie keer verteld. Et kan mar zo dat et begin van de eerste opnaeme koppeld wodt an et slot van de twiede opnaeme. Mar dat is zien wark. Op e cd kommen ok lieties van Henk Bloemhoff, verhaelen van H.J. Bergveld die veurlezen wodden deur Femmie van Veen en verhaelen van Klaas Dijkstra die hij zels veurlezen zal. Zo is et me temeensen deur Serge verteld. De cd zal vermoedelik in feberwaori uutkommen. Dr komt subsidie veur dit Schrieversronte-projekt. Nao ofloop hek een fluttien stoofperen van Serge mitkregen! Ze hebben daor in Zaandhuzen een boom die stiefvol zit en dr laggen oppers onder! Ik bin gek op stoofpeerties. Ik zal ok wat bakkies in de vriezer drokken! Die wat speert, die wat het Hieronder een foto van vandmorgen. Serge het fotos van mij maekt veur et cd-boekien en ik hebbe een foto van him maekt.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede