10 november 17.00 Vandemorgen hek een bak mit boeken ophaeld bij de Schrieversronte in Berkoop. Ik zal de kommende drie zaoterdaegen mit boeken op verschillende marken staon. Aj as schriever in disse tied nog boeken verkopen willen zuj je onder et volk begeven moeten. Zodoende zak de kommende zaoterdag naor de hobbymark in drpshuus/zaelecentrum De Buorskip in Beetsterzwaog. Dat is daor een perbeersel. We zullen wel es zien hoe as dat uutpakken gaot. Alles is mitneumen!
  Vandemiddag mos ik naor de internist in et ziekenhuus van Et Vene. Dr is bloed prikt en ik moet weer een groot daarmonderzuuk ondergaon. Dat moet om de goeie aanderhalf jaor, dat ik wus vanzels dat zoks dr weer an zat te kommen. Lekker is aanders. Mar goed, daegs veur de kastdaegen staot dr een ziekenhuusbedde veur me klaor.
  Ik hebbe vandezoemer een protte fietst. Tiedens ien van die fietstochten zag ik dit bod staon. Nee, ik zegge niet in welk drp aj outos onderdak brengen kunnen.


9 november 17.00 Et zit dr dikke in dak in de eerste helte van ankem jaor mien 3000ste optreden argens hebben zal. Et zol vanzels aorig wezen om nao te gaon in welke perveensies ak hoevaeke verteld/optreden hebbe. Daoromme bin k begonnen en zuuk dat allegeer uut. Ik hebbe een hieleboel liesten mit plakken en daotums daor ak optreden hebbe. Et is dus niet aanders as een hieleboel strepies zetten. Mar et liekt me aorig om aanst zoen overzicht te hebben, al week vanzels zo ok wel dat Frieslaand mit kop en schoolders bovenan komt te staon.
  Vandemorgen kwam dr bericht van et ziekenhuus dat et huudkankerplakkien now hielemaole goed vothaeld is. Mar now weren de hechtings dr vleden weke donderdag niet hielemaole goed uuthaeld. Zo blief ik an de gang. Dat in bin vandemorgen weer naor de huusdokter west en now is die draodeboel ok goed weghaeld. Morgen moek trouwens weer naor et ziekenhuus.
  Vandemiddag hek weer naor Wolvege west. Ik bin op vesite west bij Jan zien moeder. Daor hek een peer bakkies drinken had. Ik was eerst van doel en gao op e fiets, mar ik bin bliede dak et niet daon hebben. Et is vies, wienderig en regenachtig weer. Echt haastig.

8 november 17.00 Vandemorgen hek op jaordagsvesite in Et Vene west. Jacob is 67 jaor wodden! Et was hiel genoeglik. We hebben lekkere happies en draankies had en laeter ok nog een hotdog. Dat ik hoefde me, doe k om goed half twieje weer thuus was, gien eten meer toe te maeken. Ik zat hielemaole vol. Haarm en Jacob wonen daor in Et Vene trouwens wel wat in een wondere buurt. Op een gegeven mement biesde dr een kerel van oonze leeftied mit allienig mar een zwembroek an de diek daele. En dat om disse tied van t jaor! Now is et zaachte veur de tied, mar toch Ie zollen je op die meniere malle krupsies op e hals haelen. Vremd heur Die man dot dat wel vaeker, hek begrepen. Zoks zie k hier in Nijhooltpae gelokkig nooit! Wat leef ik hier dan toch tussen gewoon en degelik volk!

Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede