14 november Ė 17.00 Ė Gister was et vriíjdag de dattiendeÖ Ik hebbe gisteraovend en vannaacht op bedde nog twie uren laank luusterd naor et radioniíjs uut Frankriek. Et is gruwelik. En neem mar van miíj an dat wiíj ok op íe lieste van IS staon. Zoks kan hier ok zomar een keer gebeuren. Ik daenke daor wel es an aík in Amsterdam op et Centraol Stesjon uut de trein stappe. Mar ik blieve dír niet omme thuus, want dan kují niks meer.
  Vandaege heík de hiele dag mit boeken op íe hobbymark in zaelecentrum De Buorskip in Beetsterzwaog staon. In ston in de grote zael. Dat was aorig, want daor heík as verhaelevertelder in et verleden meerdere keren optreden. Et malle was daík daor een keer optreden hebbe mit et zangduo Vroukje en Jeannette en dat dír op die aovend een vrouw uut et pebliek niet goed wodde en daor wegraekte. Daor daenk ie dan toch weer an. Zoks is me gelokkig mar ien keer overkommen. Et was dír vandaege niet overdrok, mar ik hebbe toch best aorig verkocht. Wat vot is, is vot, en was aanders niet vot west! Zo moejí mar daenken! Hieronder twie fotoís. Links: dit hadden mien buren te koop. Rechts: Hinke (links) dee veur et laeste de orgenisaosie van de hobbymark, Klaasje (rechts) nemt et van heur over.


13 november Ė 16.00 Ė Wat was me dat een warrige naacht. En mar dromen en mar dromen. Ok weer dromen die ík al es eerder had hebbe. Wat een gedoeÖ
  Vandemorgen heík naor kapster Bertha in Et Vene west. Ziíj het mien prukien haor wat bekubbed en zo. Ik hebbe ok waarm eten biíj heur had. Eerpelties, wottelties en schol. Lekker! Now kan ík zodaolik dus netties de weg uut naor De Gediek. Biíj Steven Sterk komt de roman De Nova Scotia Staazje van Ferdinand de Jong uut. Et is Ferdinand zien vuufde roman. Zien eerste roman verscheen in 2010Ö Dat is nog es schrieven! Die kerel het de vaort dír ommeraek in! Mar ja, hiíj is nog jongÖ Opmarkelik is dat zien eerste vier romans biíj de Friese Pers verschenen en disse vuufde roman biíj Bornmeer. Et boek gaot over een jonge die veur stage op een boerderiíje in Kannede terechtekommen is. In een waarme Kannedese zoemer perbeert hiíj him in een viíjaandige sfeer staonde te holen en zocht naor een uutwegÖ Dit is grif weer een spannend boek! Op naor et literaire feest op íe Gediek!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede