16 november – 17.00 – Ik hebbe een kollum schreven over et onderzuuk daor uut blieken dee dat Friezen et meerst tevreden mit heur leven binnen en dat 94 % van de meensken tevreden is mit heur relaosie. En dat geleuven jim?
  Ik hebbe de ni’je roman van Ferdinand de Jong al uut. Wat een mooi boek! Veurin et boek het Ferdinand vri’jdag bi’j et signeren in mien boek myn brogge schreven. Hi’j dudede dus op mien autobiografische roman Een brogge van glas. Zien ni’je roman De Nova Scotia Staazje is dus ok autobiografisch of bevat autobiografische elementen. Dat weej’ as lezer nooit percies. Ferdinand gong indertied inderdaod as jonge naor een stageplak bi’j een Kannedese boer. As hi’j dit allemaole echt mitmaekt het, dan is dat nogal wat. De boer is an de draank, zien vrouw is een sekreet van een wief en wodt riegelmaotig deur een arbeider beflapt. Et kleine joongien is krek zoe’n sekreet as de mem. Krek as ik mien lezers in Een vrouw van ivoor in et begin op et verkeerde bien zette, dot Ferdinand dat in disse roman ok. Ik verklappe niet hoe en wat, jim moe’n et zels mar lezen. De heufdpersoon in et boek hiet Freark Fritsma, mar ik hebbe al lezende altied Ferdinand zels veur ogen had. Een man die een protte wet van et boerewark, ieshocky, rockmeziek en… vrouwluden. Daor weet ik et meerste niet van… Ik hebbe et boek in iene goeze uutlezen. Et het gien heufdstokken, et gaot an ien stok deur in Kannede. Mit soms wat flash-backs naor et oolderlike huus in Oranjewoold. Et liekt ok wel in iene goeze schreven te wezen! Prachtig!


15 november – 17.00 – Nao de hobbymark van gister in Beetsterzwaog is d’r now nog ien exemplaor van mien roman Et geheim van de wiend over. Veur de liefhebber!
  Ik bin vandaege begonnen en rippeteer verhaelen veur et optreden van de kommende vri’jdagaovend in et karkien van Katliek. Altied mar weer rippeteren en rippeteren…
  Ik hebbe de roman De Amerikaen van Durk van der Ploeg lezen. Ien van de eerste boeken van disse schriever die ik slim bewondere. Disse roman gaot over Govert die him een huushoolster anhaelt. Een vrommes uut Amerike dat van Alice hiet, mar van Friese komof is. Et pakt niet echt goed uut…
  Hieronder een spotprentien uut et tiedschrift Charlie Hebdo dat in jannewaori troffen wodde deur een terroristische anslag.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede