18 november – 17.50 – Gisteraovend hadde de Grunninger Martinitoren ok de kleuren van de Fraanse vlagge. Zoks is een mooie symboliek. Et leek prachtig. Doe was et nog zaacht en lekker weer, mar dat zol rap veraanderen. We hebben gisteraovend heerlik eten bi’j Van der Valk in Haddegeriep en doe regende et en wi’jde et hadde! Onderweg naor huus toe heurde ’k laeter op ’e autoradio over alle drokte in Hannover. We kommen mit mekeer in een maldere wereld terechte. Gao daor mar geheid vanuut. Meensken die kiender en kleinkiender hebben zullen heur wel es benauwd ofvraogen in wat veur wereld die laeter opgruuien moeten. En dit is nog mar et begin. Deur de klimaotveraandering zullen tal van streken onleefber wodden en zullen d’r nog miljoenen vlochtelingen bi’jkommen.
  Vandemorgen he’k een heerlike kruudkoeke bakt en ik zal vandeweke ok nog peperkoekies bakken. Anke kwam mit een recept anzetten en dat za’k dus uutperberen. Et is een feest! Dat vun poes Joris vandemorgen ok, want hi’j moch de beslagkoemen uutslikken. En dat dot hi’j zo superschone daj’ de boel niet meer hoeven of te wasken en zo weer in de kaaste zetten kunnen. Wat bin zokke katten toch makkelik! Doe ’k laeter in de hal ston wodde ’k deur Joris vanof de overloop beloerd.


17 november – 10.00 – Ik gao zodaolik vot en wete niet wanneer a’k vanaovend percies weer thuus bin. Laestdaegs hewwe een dag naor Amsterdam west, vandaege gao’we naor Grunningen. Wawwe percies doen gaon wee’k nog niet. Mar we gaon grif naor et Grunninger Museum. Wat daor op et ogenblik te zien is wee’k ok niet, we lao’n oons verrassen. Ik hope wel dat de schilderi’jen van De Ploeg d’r hangen. Die bin altied mooi om te bekieken.
  Gister hongen de vlaggen in Ni’jhooltpae ok halfstok en overal op ’e wereld weren bekende gebouwen verlocht in de kleuren van de Fraanse vlagge. Hieronder et Peleis op ’e Dam in Amsterdam.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede