22 november Ė 17.00 Ė Vandemorgen heík mit de overburen op jaordagsvesite west biíj oonze vroegere buurvrouw Trien(sje), die now al jaoren in Wolvege woont. Ze ia laestdaegs 92 jaor wodden en nog zo kras as wat! Vandemiddag bin ík trouwens al weer naor Wolvege west, even biíj Jan zien moeder op vesite. Wat een vliegerige dag!
  Nao mien optreden van eregister in et Thomaskarkien van Katliek kreeík et prachtig uutvoerde boek Katlijk door de eeuwen heen mit een prachtig veurwoord van Geert Mak. Aachterop et boek staot de mooie zin Een dorp dat zijn geschiedenis niet kent, kan zijn toekomst niet bepalen. En zo is et. Ik zal et boek ongetwiefeld mit genoegen lezen. Et is hiel goed dat dír zokke dŲrpsboeken maekt en schreven wodden! Ik moch vriíjdagaovend veur et schoft optreden, nao et schoft was et de beurt an et akoestische duo Hester en Femke Tadema uut Katliek. De beide zussen, die beide meziek studeren in Liwwadden, zongen prachtig! Engelstaelige eigen lieties en lieties van aanderen, zoas et mooie Iím on fire van Bruce Springsteen. Hieronder een internetfoto van Hester en Femke.


21 november Ė 17.20 Ė Vandaege heík de hiele dag mit boeken op íe hobbymark in De Miente in Oosterwoolde staon. Et bin gezellige daegen, want ie maeken mit een protte meensken een praotien. Ankem weke bin ík trouwens op íe Wintermark in Mildam.Vandaege kwam dír niet slimme vule volk naor de mark, mar ik hebbe hiel goed verkocht. Ik ston mit mien dissien in de grote zael van De Miente, daor aík meerdere keren optreden hebbe. Ik was dír vandemorgen nog mar krek doe Henny van Veen me heur laeste dichtbundel gaf. Mooi! Vandemiddag zee een vrouw, die bont in de kleren was, tegen me dat ze nooit boeken kocht, omdat ze zels vol verhaelen zat. Ik kon me dír van alles biíj indaenken. Hieronder een foto van Henny van Veen mit heur kienderboeken en dichtbundels.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede