30 november 18.30 De rest van et jaor en zeker disse weke staon in et teken van sociaole kontakten. Ik zal nog naor verscheiden meensken op vesite. Zoks blift dr wel es bij en dat moet niet. Vandemiddag hek op vesite west bij Jan en Jannie Smith in Burgum. Die ken ik al jaoren. Ze kwammen vroeger altied op e koffie- en theekonserten in de karke van Nijhooltpae, daor ik doe in de orgenisaosie zat. Ze hadden mien nije roman besteld en die hek heur now dus brocht! We bin now ok hielemaole weer bijpraot!
  Vandezoemer schreef ik een peer kollums over et malle, hobbelige pattien bij de Lende langes en daor kwammen doe een protte reakties op. In een ofslutende kollum schreef ik doe dat as meensken nog es wat dwas zat wat de gemiente betrof, dat ze mij dan mar tiedinge doen mossen en dat ik dr dan wel een kollum over schrieven kon. En vleden weke wodde k beld deur een man uut Beetsterzwaog die him argerde an de gemiente West-Stellingwarf, dat volk daore twie maonden leden een brief schreven hadde over de betreffende kwessie en dr nooit wat op heurd hadde. As ik dr niet een kollum over schrieven kunnen zol... Dat stokkien hek vandaege dus in klad schreven. Et komt wel es een keer in de kraante!
  Doe de wiend gister om et huus goesde en de regen tegen de ruten kletterde hek me vernuverd mit et Friese tiedschrift De Moanne, daor ak al jaoren een abonnement op hebbe. Wat is dr mooier en zit mit zok mal weer lekker bij de waarme kachel te lezen! En in dit nommer stonnen een stokmennig mooie verhaelen. Dat mag wat mij anbelangt wel es weer!
  Poes Boris vernuvert him aanders. Die trappeer ik de laeste tied iederkeer in de spoelbak van et aanrecht. Hieronder een foto van gister: Boris in een nog niet schonemaekte spoelbak. Zoks mag niet, mar et liekt wel mooi!


29 november 17.00 We hebben gister tiedens de vergeerdering van de Stichting Nobilis in et Centrum veur Prentkeunst op e Fochtel alvast even veuruutkeken naor ankem jaor. Dan bestaot Nobilis 25 jaor en wodt et een soortement jubeljaor mit mar liefst acht tentoonstellings die deurlopen tot in 2017. En dr kommen vier prachtige boeken en publikaosies. Tentoonstellings kommen dr o.e. van Peter Lazarov, de Grunninger Ploegkeunstener Jan van der Zee, Dirk Kerst Koopmans, Lou Strik en Anneke Kuyper, Wim Zwiers enet jaor begint mit de tentoonstelling Gesneden Stilte. Dattig jaor meerkleuren hooltsneden van Grietje Postma uut Boelenslaene. Postma beeldet op een fantastische meniere laandschoppen uut. De verkope van heur wark lopt as een liere! Ze het tentoonstellings deur et hiele laand. De tenstoonstelling op e Fochtel is van 12 meert t/m 24 april. Bij die tentoonstelling wodt deur Nobilis ok een prachtig boek uutgeven mit de titel Gesneden Stilte. Grietje Postma houtsneden dat schreven wodt deur Rob Mohlmann., direkteur van Museum Mohlmann in Appingedam. Hieronder een winterse hooltsnede van Grietje Postma uut 2006.


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede