2 december Ė 18.00 Ė Vandemiddag heík in Emmeloord op vesite west biíj Ria Verstraete. Dat nog naor anleiding van et wegraeken van heur vader Ben, die in Grafhorst woonde. Ria is femilie van meÖ Hiel arg vere femilie, mar toch femilie. Mien betovergrootvader Sent Johannes Oosterhof (1839-1927) en heur betovergrootmoeder Antje Johannes Oosterhof (1843-1917) weren breur en zuster. Antje was/is in de femilie bekend as Annemuj. Mien moeder hadde nog weet van heur. Die was een maegien van achte doe Annemuj wegraekteÖ Annemuj trouwde mit Gerrit Hagevoort uut Meppel (1847-1907) en gong dus as jonge vrouw van Niíjhooltpae naor Meppel. EnÖ ze kreeg (vermoedelik) een biebeltien mit. Datzelde biebeltien heb ik vandemiddag in Emmeloord van Ria Verstraete kregen en et is now, nao zoeín 150 jaor, weeromme in Niíjhooltpae! Ik vien zoks prachtig! Hier kan ík wel een kollum over schrieven! Et was trouwens gezellig biíj Ria. Heur man was dír ok biíj en de man van een nichte die de femiliegeschiedenis ok interesseert. Ik hadde rozen veur Ria mitneumen enÖ een boek. Gien biebeltien, mar mien verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter. Want ja, zonder dat ze dír weet van hadde, het ze een schriever in de femilie. Et was vandemiddag biíjtieden een geweldige hassenschrabberiíje angaonde de vere femilie, mar et was slimme genoeglik. Hieronder een foto van de vrouw daor alles omme driíjde: Antje Johannes Oosterhof oftewel Annemuj.


1 december Ė 17.00 Ė In wiekcentrum De As op íe Greiden in Et Vene heík vandemorgen verhaelen verteld veur zestien vrouwluden en dat was enorm genoeglik om te doen. Dichte biíj een klein koppeltien meensken vertelt et lichtkaans wel et lekkerste! Dír weren ok vrouwluden die oorspronkelik uut Wolvege, Noordwoolde, Blokziel en Twente kwammen en die klonk et Saksisch vanzels as meziek in de oren! Ze hebben zegd daík over een jaor weer kommen mag!
  Ik kreeg de laeste daegen een peer blinders mooie mailties uut Drachten en Liwwadden angaonde mien niíje roman. Ik bin daor bliede mit! De reakties die ík op Een vrouw van ivoor kriege lieken stark op íe reakties die ík indertied kreeg op Een brogge van glas. Dat is vanzels ok niet zo verwonderlik. Meensken vienen et dapper daík al die dingen uut mien leven op durve te schrieven. Daík zo eupen bin over mien doen en laoten. Ik hadde dat vanzels twintig jaor leden ok nog niet durfd, mar ik hebbe et vaeker zegd en schreven, hoe oolder ají wodden des te beter ají relativeren kunnen. Dit is et en zo is et. Ik hoeve me nargens veur te schaemen. En wie dír niet mit ommegaon kan, gaot mar in een grote boge om me henne. Zokke meensken heík liever ok mar niks mit te maeken. Geef trouwens een Stellingwarfs boek kedo mit Sunderklaos! Geef Een vrouw van ivoor!
  Gister ston dír een foto van poes Boris biíj et dagboekstokkien. Dan moet dír vandaege mar een foto van een hond biíj staon. Tjerkje uut Liwwadden stuurde me gister onderstaonde foto van Rosco II. Et is een mooie hond wodden!


Naor de volgende bladziede - Naor de veurige bladziede